QĐ v/v ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà áp dụng cho chương trình LKĐT Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Số: 58B/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà áp dụng cho chương trình LKĐT Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định 1848/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình liên kết đào tạo cấp Bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư giữa Học viện Tài chính (Việt Nam) và trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh);
Căn cứ Quy định đào tạo của Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh)
Theo đề nghị của Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về việc tổ chức phòng thi tại nhà cho chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chương trình LKĐT Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính, các Phòng thuộc Viện ĐTQT, giảng viên và học viên chương trình MSc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                VIỆN TRƯỞNG
– Giám đốc (để b/c);
– Ban Điều hành, Ban Chỉ đạo chương trình MSc;
– Như điều 3;                                                                                                                                                                                                 (đã ký)
– Website;
– Lưu VT.
                                                                                                                                                                                                              Bùi Đường Nghiêu

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC PHÒNG THI TẠI NHÀ ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ (MSC) TẠI VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58B/QĐ-VĐTQT ngày 19/7/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế)
————————————————–

 1. Yêu cầu về phòng thi tại nhà

Phòng thi tại nhà phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Phòng khép kín, không sử dụng phòng có tường vách kính.
 • Phòng phải ngăn cách với mọi tiếng ồn xung quanh.
 • Cửa ra vào, cửa sổ (nếu có) phải được đóng kín trong suốt quá trình thi, rèm cửa (nếu có) phải được kéo lại.
 • Mỗi phòng thi chỉ có một mình học viên ở trong phòng thi trong suốt thời gian thi.
 • Không được đặt, để bất kỳ đồ ăn gì trong phòng thi.
 • Thiết bị điện tử điều khiển hoặc bất kỳ thiết bị hỗ trợ khác không nằm trong danh mục quy định đều không được phép đặt, để trong phòng thi.
 • Không được phép bật hoặc sử dụng các thiết bị điện tử, thiết bị thu phát tín hiệu trong phòng thi (kể cả ti vi, đài, camera…) trong suốt quá trình thi.
 • Không được phép có sự quan sát hay hỗ trợ của người khác trong suốt quá trình thi, kể cả việc quan sát phòng thi từ phía ngoài cửa sổ.
 • Có biện pháp thông báo, cảnh báo với người nhà để tránh vi phạm quy định thi cử. Tốt nhất đặt biển “KỲ THI ĐANG DIỄN RA – KHÔNG LÀM PHIỀN” ở trước cửa, đảm bảo không có người khác làm phiền trong suốt quá trình làm bài thi.
 • Âm thanh, hình ảnh, ánh sáng trong phòng thi phải được đảm bảo liên tục thông suốt từ khi vào phòng thi đến khi nộp xong bài thi.
 1. Yêu cầu về trang thiết bị phải chuẩn bị và bố trí trong phòng thi tại nhà:
 • Bố trí phòng thi đủ ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, kết nối internet thông suốt, không tiếng ồn; Bàn thi quay ra cửa ra vào; Camera đặt ở vị trí có thể quan sát được mặt bàn, màn hình máy tính, cửa ra vào.
 • Laptop hoặc Desktop PC (máy tính bàn) có kết nối ổn định với tốc độ tối thiểu 3Mbps tải xuống và 2 Mbps tải lên (tốt nhất là sử dụng mạng dây “mạng LAN”).
 • Laptop hoặc Desktop PC phải cài đặt ứng dụng Zoom Clouds Meeting và chạy thử đảm bảo tài khoản hoạt động bình thường trước kỳ thi.
 • Camera có chất lượng tốt, độ phân giải tối thiểu 680x480x10fps tương đương với độ nét ảnh là 1.3 megapixel (các dòng camera độ phân giải 1080P trở lên như HIKVISION DS-U02, Logitech HD Pro Webcam C920E…).
 • Máy tính bàn phải có kết nối với loa ngoài thông qua giắc 3.5mm – KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TAI NGHE.
 • Sử dụng thống nhất ứng dụng Adobe Scan để scan nộp bài thi (học viên cần cài sẵn ứng dụng Adobe Scan trên điện thoại và thử nghiệm trước để sẵn sàng scan nộp bài thi trong thời gian quy định).
 • Điện thoại di động (Smart phone) phải được đặt ở vị trí cách xa bàn thi, tắt mọi kết nối với điện thoại trong suốt quá trình làm bài thi.
 • Học viên bắt buộc phải sử dụng giấy thi in sẵn theo mẫu do Viện cung cấp từ trước.
 • Được phép chuẩn bị trong phòng thi 1 cốc nước hoặc 1 chai nước trên bàn thi, máy tính cầm tay, bút, thước kẻ, giấy trắng A4.
 • Nghiêm cấm mang vào phòng thi các loại đồ ăn hoặc bất kỳ máy móc thiết bị nào khác.
 1. Vào phòng thi – Chuẩn bị

Bước 1:  Kiểm tra đảm bảo mọi yêu cầu về phòng thi đạt tiêu chuẩn quy định về thi online tại nhà

 • Học viên truy cập vào Zoom Clouds Meeting room theo quy định của Viện và tham gia vào phòng thi đã được Viện tạo sẵn, hình ảnh và âm thanh của học viên phải được bật đồng thời và liên tục kể từ lúc này.
 • Cán bộ coi thi chọn Start Recording để bắt đầu ghi hình, ghi âm buổi thi của mình.
 • Cán bộ coi thi bắt đầu kiểm tra các yêu cầu về phòng thi, trang thiết bị, chất lượng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh… nếu tất cả đã đáp ứng đúng, đủ theo yêu cầu thì cán bộ coi thi cho phép học viên tiếp tục tham dự kỳ thi.
 • Trường hợp học viên không chuẩn bị đầy đủ phòng thi, trang thiết bị phòng thi không đáp ứng được yêu cầu nêu tại quy định này, cán bộ coi thi có trách nhiệm thông báo với học viên “Không đáp ứng được tiêu chuẩn phòng thi tại nhà” và mời học viên ra khỏi phòng thi.

Bước 2: Các thao tác bắt buộc, chuẩn bị phát đề, tính giờ thi

Khi tất cả các phòng thi tại nhà đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định, cán bộ coi thi yêu cầu học viên thực hiện các thao tác bắt buộc sau:

 • Cầm camera quay chậm toàn cảnh phòng thi để cán bộ coi thi quan sát tổng thể toàn bộ phòng thi;
 • Điều chỉnh camera hướng vào bàn thi ở vị trí chếch từ trên xuống, đảm bảo có thể quan sát được học viên, mặt bàn thi, màn hình máy tính và cửa ra vào;
 • Giơ các mặt của giấy nháp (giấy trắng) và giấy thi lên trước camera để cán bộ coi thi kiểm tra;
 • Trên mặt bàn thi chỉ được phép để máy tính để bàn hoặc laptop, giấy thi, giấy trắng A4, bút, thước kẻ, máy tính cầm tay, 1 cốc nước hoặc chai nước;
 • Tất cả các đồ vật khác không liên quan đến kỳ thi đều bị cấm sử dụng.
 • Trường hợp học viên đã đáp ứng đủ các điều kiện trang thiết bị phòng thi nhưng cán bộ coi thi phát hiện học viên vẫn còn tài liệu, thiết bị không nằm trong danh mục quy định, cán bộ coi thi lập tức yêu cầu học viên mang các tài liệu, thiết bị này ra khỏi khu vực thi. Trường hợp học viên cố tình kéo dài thời gian và muộn giờ thi thì cũng mời học viên đó ra khỏi phòng thi.

Sau khi các bước kiểm tra hoàn tất, cán bộ coi thi chia sẻ đề thi trên màn hình và bắt đầu tính thời gian làm bài thi.

 1. Làm bài thi
 • Học viên làm bài thi trên giấy thi in sẵn đúng mẫu của Viện.
 • Học viên chỉ được thao tác trên máy tính (Laptop hoặc Desktop PC) khi nhận đề thi.
 • Học viên tải đề thi được cán bộ coi thi cung cấp tại phòng thi về và làm bài thi.
 • Màn hình máy tính lúc này chỉ được phép hiện thị đề thi và không có bất kỳ hiển thị hoặc trình duyệt nào khác, nếu học viên vi phạm hoặc bị phát hiện có bất kỳ hành động truy cập nào khác thì sẽ bị hủy tư cách tham gia dự thi và bị mời ra khỏi phòng thi.
 • Học viên phải làm bài thi trên giấy in sẵn theo mẫu của Viện đã gửi từ trước, viết tay, không làm bài trên máy tính.
 • Học viên phải điền đầy đủ các mục Date and Time of Examination, Title of Examination, Course Code, Student ID, Question Number theo đúng thứ tự bài làm ở trang đầu tiên của giấy thi. Tuyệt đối không ghi họ tên vào bất cứ trang nào của bài thi.
 • Mỗi câu của bài thi phải bắt đầu từ một trang mới.
 • Âm thanh của camera, máy tính phải được bật liên tục trong suốt quá trình thi.
 • Không gây ra các loại tiếng ồn khi làm bài thi, phòng thi không được phép có người ra vào.
 • Học viên không được phép rời khỏi bàn thi trong suốt quá trình làm bài.
 • Trên bàn thi chỉ được bao gồm các vật dụng: máy tính, máy tính cầm tay, bút, giấy nháp, giấy làm bài thi in sẵn theo mẫu do Viện cấp trước (học viên tự in sẵn để làm bài thi).
 • Trong quá trình thi, học viên chỉ được phép sử dụng Zoom Clouds Meeting trên Desktop PC hoặc Laptop để kết nối với cán bộ coi thi, các phần mềm hoặc ứng dụng khác đều bị cấm sử dụng trong suốt quá trình thi.
 • Không chấp nhận sự cố mất điện, ngắt kết nối dù bất cứ lý do gì. Nếu xảy ra các loại sự cố kỹ thuật trong quá trình làm bài thi thì bài thi của học viên sẽ bị hủy.
 • Trường hợp xảy ra sự cố mất điện, ngắt kết nối, lỗi đường truyền… học viên phải chụp hình, ghi lại các bằng chứng cần thiết nộp cho Viện để được thi lại vào kỳ thi tiếp theo; nếu không nộp đủ minh chứng cần thiết thì được xác định là “Bỏ thi”.
 1. Chuẩn bị nộp bài

Trước khi hết thời gian làm bài 5 phút, cán bộ coi thi cung cấp email tiếp nhận nộp bài trên phần Chat của ứng dụng.

Khi hết giờ:

 • Cán bộ coi thi thông báo hết giờ thi.
 • Học viên dừng bút ngay khi cán bộ coi thi có hiệu lệnh hết giờ thi.
 • Các trường hợp cố tình tiếp tục làm bài sau khi đã phát hiệu lệnh hết giờ sẽ bị hủy bài thi.
 • Học viên hướng bài thi về phía camera và giở từng mặt của bài thi để cán bộ coi thi kiểm tra.
 • Học viên Scan bài làm lần lượt theo thứ tự và liên tục. File scan phải đảm bảo rõ nét, không bị che mờ, mất góc… Bài thi nộp cho Viện bắt buộc phải ở định dạng PDF. Tất cả các trang bài làm phải được đặt trong 1 file duy nhất. Đặt tên file scan bài thi theo đúng mã số của mình (Student ID).
 • Học viên nộp bài thi đã scan vào email nhận bài thi vừa được cung cấp. Các trường hợp nộp bài sai quy định (không nối file, file không đúng định dạng, đặt tên sai cú pháp) sẽ bị trừ 20% điểm.
 • Trong toàn bộ thời gian nộp bài thi, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh camera vẫn phải liên tục hoạt động để cán bộ coi thi quan sát suốt quá trình thao tác scan bài thi và nộp bài thi.
 • Học viên có tổng cộng 5 phút để thực hiện các thao tác scan và nộp bài; các trường hợp nộp muộn trong vòng 5 phút tiếp theo sẽ bị trừ 10% số điểm; nộp muộn sau phút thứ 10 thì bài thi sẽ bị hủy.
 • Sau khi cán bộ coi thi xác nhận đã nhận được bài thi, học viên mới được phép thoát khỏi phòng thi.
 1. Điều khoản thi hành và xử lý vi phạm

Học viên bị trừ điểm hoặc bài thi bị hủy trong các trường hợp sau:

 • Hình ảnh, âm thanh, ánh sáng trong phòng thi tại nhà của mỗi học viên phải được đảm bảo có chất lượng tốt, hoạt động liên tục trong suốt quá trình thi, nếu hình ảnh camera không rõ, đôi lúc xảy ra tiếng ồn nhưng không quá 3 lần trong thời gian thi và ở mức thấp có thể chấp nhận được thì bài thi bị trừ 10% điểm.
 • Nếu xảy ra sự cố mất điện, mất tín hiệu, mất kết nối đường truyền trong quá trình thi thì bài thi lập tức bị hủy bỏ.
 • Nếu học viên tự ý ngắt kết nối, tắt điện, không cung cấp hình ảnh, âm thanh trước khi cán bộ coi thi thông báo đã nhận đủ bài thi để kết thúc buổi thi (cho dù đã nộp bài thi) thì bài thi lập tức bị hủy bỏ.
 • Căn cứ thời gian thực tế hiển thị tại email nhận bài thi, nếu bài nộp muộn trong vòng 5 phút kể từ khi hết thời gian gửi bài đã công bố thì bài thi sẽ bị trừ 10% điểm.
 • Tất cả các bài thi nộp muộn sau phút thứ 10 sẽ bị lập tức bị hủy bỏ.
 • Hình ảnh và âm thanh ghi lại trong suốt quá trình buổi thi diễn ra là bằng chứng để xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi.
 • Tất cả các trường hợp không đáp ứng được hoặc dự kiến không đáp ứng được các quy định về tổ chức phòng thi và thi tại nhà thì bắ buộc phải chờ đến kỳ thi tiếp theo của UK để được thi trực tiếp tại trường.
 • Tất cả các vi phạm về phòng thi, trang thiết bị phòng thi, vi phạm trong khâu chuẩn bị vào phòng thi, vi phạm trong quá trình làm bài thi, vi phạm trong khi nộp bài thi đều bị xác định là vi phạm quy định thi tại nhà và bài thi lập tức bị hủy bỏ.
 • Tất cả các lỗi về nguồn điện, đường truyền internet, ánh sáng, tiếng ồn… gọi chung là tất cả các lỗi về sự cố kỹ thuật dù cố tình hay vô ý, dù chủ quan hay khách quan, đều không được xem xét và bài thi lập tức bị hủy bỏ.

Tất cả các trường hợp xảy ra sự cố hoặc các vi phạm về quy định phòng thi tại nhà đều phải có minh chứng cần thiết. Các minh chứng này được Viện ĐTQT xem xét mức độ vi phạm nặng hay nhẹ để ra quyết định về việc học viên được thi và tính điểm lần đầu vào kỳ thi tiếp theo hay thi và tính điểm thi lại theo quy định của trường ĐH Greenwich./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print