Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 thay đổi như thế nào theo dự báo của các tổ chức quốc tế?

Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2022, các tổ chức quốc tế đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 và 2023 với nhiều triển vọng. Vậy theo các dự báo mới nhất, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 sẽ thay đổi như thế nào?

Theo Báo cáo Dự báo Kinh tế Toàn cầu mới nhất của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Oxford Economics được công bố vào tháng 6/2022, Việt Nam được dự báo là quốc gia có triển vọng tăng trưởng cao trong khu vực, ở mức trên 6,5% trong năm 2022. Đồng thời, Việt Nam là nước có dự báo tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN-6 vào năm 2023, đạt 8,3%.

Theo đó, quy mô GDP của Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ USD (GDP Việt Nam năm 2021 đạt 368 tỷ USD). Năm 2023, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 424,45 tỷ USD, tăng 32,53 tỷ USD so với năm 2022.

Cùng với đó, theo Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn phẩm tháng 8/2022 của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 7,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023.

GDP Việt Nam năm 2022 sẽ đạt khoảng 395,6 tỷ USD và năm 2023 đạt khoảng 422,11 tỷ USD (tăng 26,51 tỷ USD so với năm 2022) theo dự báo mới nhất của WB.

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế.

Theo ấn bản “Bổ sung triển vọng phát triển châu Á – ADO 2022” được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố vào tháng 7/2022, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023, như được công bố hồi tháng 4/2022.

Với mức dự báo tăng trưởng GDP này, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ USD. Năm 2023, GDP Việt Nam đạt khoảng 418,18 tỷ USD, tăng 26,26 tỷ USD so với năm 2022.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới công bố kết luận tham vấn Điều IV với Việt Nam vào tháng 7/2022, Ban Giám đốc Điều hành IMF dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam sẽ ở mức 6% và tăng lên 7,2% trong năm 2023, giữ nguyên như kết luận sơ bộ hồi tháng 4/2022.

Năm 2022, mô GDP Việt Năm sẽ đạt khoảng 390,08 tỷ USD theo dự báo của IMF. Năm 2023, quy mô GDP Việt Năm sẽ đạt khoảng 418,17 tỷ USD, tăng 28,09 tỷ USD so với năm 2022.

Bên cạnh đó, theo báo cáo “Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2022” của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố vào tháng 7/2022, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,3% trong năm 2022 và 6,5% trong năm 2023. Theo đó, GDP Việt Nam đạt khoảng 391,18 tỷ USD vào năm 2022 và 416,61 tỷ USD vào năm 2023.

Như vậy, theo dự báo của ICAEW, WB, ADB, IMF và ARMO, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 không có sự khác biệt quá nhiều giữa các tổ chức.

Nguồn sưu tầm Theo Minh Tiến

Tổ quốc

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print