Tại KBNN TP. Hồ Chí Minh, số hóa các nghiệp vụ để tiến tới kho bạc số, đơn vị cũng đã nỗ lực đẩy mạnh các giao dịch trên DVCTT. Hiện số hồ sơ kiểm soát chi ngân sách qua DVCTT tại KBNN TP. Hồ Chí Minh chiếm 99,5% tổng số hồ sơ giao dịch tại đơn vị.

Chia sẻ về việc số hóa, Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, KBNN TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thiện lộ trình số hóa các hoạt động thanh toán thu chi ngân sách. Theo đó, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các quy định về cải cách, hiện đại hóa của KBNN, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã lồng ghép các hoạt động nghiệp vụ vào các phong trào thi đua.

“Để việc số hóa hồ sơ kiểm soát chi trở thành động lực cho phong trào thi đua, chúng tôi thực hiện chấm điểm công việc số hóa hồ sơ này từ hồ sơ giao dịch gửi bản giấy trước đây. Các tài liệu, hồ sơ được số hóa, scan, chụp ảnh để đưa vào thư mục quản lý trên hệ thống máy tính. Do đó, mỗi lần trình ký chứng từ, thay vì phải di chuyển cả một chồng hồ sơ giấy như trước đây thì hiện nay, công chức kho bạc chỉ cần trình 1 bản hồ sơ giấy để lãnh đạo xem xét phê duyệt song song với các hồ sơ đã lưu trên máy tính nên đã giảm được rất nhiều thời gian và công sức cho công chức KBNN” – ông Hải cho biết.

Với KBNN Hà Tĩnh, việc số hóa các hoạt động nghiệp vụ cũng là nhiệm vụ quan trọng được tập thể lãnh đạo hết sức quan tâm.

Do đó, khi tỉnh Hà Tĩnh triển khai chuyển đổi số toàn diện, KBNN Hà Tĩnh coi đây là cơ hội lớn để có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong công tác thu, chi NSNN. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh các giao dịch trên DVCTT, KBNN Hà Tĩnh đã triển khai việc cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động cho các ĐVSDNS. Đến nay, gần 100% các ĐVSDNS đã sử dụng ứng dụng này để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản của đơn vị mình.

Ông Võ Văn Tỵ – Giám đốc KBNN Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ và tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo đúng quy định của KBNN./.