TB v/v Chống đạo văn trong kỳ thi tháng 5

Trường ĐH Greenwich gửi thư nhắc nhở giảng viên và sinh viên chương trình DDP, MSc tại Viện ĐTQT hết sức lưu ý các điểm sau trong kỳ thi online tháng 5/2021:

  • Giảng viên phổ biến chi tiết lại các yêu cầu về kỳ thi online cho sinh viên, nhấn mạnh đến tính nghiêm trọng của vấn đề sao chép.
  • Yêu cầu sinh viên coi trọng kỳ thi online như kỳ thi offline.
  • Sinh viên cần trình bày bằng lời văn của mình GIỐNG NHƯ KỲ THI BÌNH THƯỜNG, nghiêm cấm copy & paste bất kỳ tài liệu nào trên Moodle, Google, internet… vào câu trả lời.
  • Các trường hợp cố tình vi phạm về việc đạo văn sẽ bị đánh trượt môn học đó.

Viện ĐTQT sẽ nghiêm khắc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, sinh viên bị đánh giá đạo văn sẽ phải tham dự phỏng vấn và chịu hình thức xử lý theo đúng quy định của Trường ĐH Greenwich./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print