TB v/v Đăng ký thi IELTS Quốc tế

Số: 44/TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Theo như kế hoạch đã thông báo, Viện ĐTQT kết hợp cùng IDP Việt Nam tổ chức kì thi IELTS Quốc tế tại Viện vào tháng 12/2021. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Viện sẽ hoãn kì thi này đến khi tình hình dịch ổn định, sinh viên có thể trở lại trường học theo thông báo của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, sinh viên vẫn có thể thi lấy chứng chỉ IELTS Quốc tế tại các địa điểm do IDP Việt Nam tổ chức bằng cách đăng ký thi tại Viện ĐTQT.

Mọi thông tin liên hệ với Mrs. Trần Thanh Hường. ĐT: 0913911011, Email: T.T.Huong@IIFE.edu.vn

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           

Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print