TB v/v Điều chỉnh Final Exam POA, FA1, Gen5

Số: 42 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành môn học POA (ACCO2031) và FA1 (ACCO3032), Viện ĐTQT thông báo hình thức thi, đánh giá cuối kì đối với 2 môn học này như sau:

 • Hình thức thi: Hoàn thành Bài tập lớn gồm 3 phần
  • Phần 1 – Lập và trình bày Báo cáo Tài chính (sinh viên tự ra số liệu cho bài của mình (40 điểm)
  • Phần 2 – Lý thuyết: Trả lời 3 câu hỏi lý thuyết (30 điểm)
  • Phần 3 – Tự luận: Sinh viên nêu, giải thích, đưa ra quan điểm cá nhân để đánh giá về một vấn đề liên quan đến các chuẩn mực kế toán đã học, viết dưới dạng bài luận từ 500 – 700 từ thảo luận về vấn đề nghiên cứu (30 điểm).
 • Thời gian làm bài: 3 ngày kể từ ngày giao bài tập.
 • Yêu cầu đặt tên file: Mã số sinh viên – Họ tên sinh viên (viết không dấu)
 • Cách thức nộp:
  • Môn POA: nộp bài vào địa chỉ email T.Huong@iife.edu.vn
  • Môn FA1: nộp bài vào địa chỉ email V.Giang@iife.edu.vn
  • Các trường hợp nộp muộn, nộp bài không đúng email tổng hợp coi như không nộp bài.

Lịch hướng dẫn cách làm bài tập lớn:

 • Môn POA (TS. Lê Văn Liên): 13h30 Thứ Hai ngày 30/8/2021 thông qua ứng dụng Microsoft Team.
 • Môn FA1 (TS. Ngô Như Vinh): 13h30 Thứ Hai ngày 30/8/2021 thông qua ứng dụng Zoom Clouds Meeting.

Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng phần, từng câu, bài làm của sinh viên sẽ được chấm theo nguyên tắc:

 • Làm đủ và đúng: 40% số điểm;
 • Thể hiện quan điểm cá nhân: 30%;
 • Phát triển lập luận sâu thêm: 30%.

Viện ĐTQT nghiêm cấm các hành vi sao chép, gian lận. Các trường hợp phát hiện có hành vi gian lận, sao chép, đạo văn trong bài làm của sinh viên thì bài thi sẽ bị hủy và nhận điểm “0”./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS, TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print