TB v/v giao nhiệm vụ Phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2021

Ngày 01/06/2021, Giám đốc Học viện Tài chính ký Quyết định số 478/QĐ-HVTC  về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế và kéo dài thời gian công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đối với ông Bùi Đường Nghiêu – Viện trưởng Viện ĐTQT từ ngày 01/09/2021.

Để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong quản lý điều hành và chịu trách nhiệm với công việc của Viện Đào tạo Quốc tế, Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế cho bà Trịnh Thanh Huyền – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, kể từ ngày 01/09/2021 cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo để bà Trịnh Thanh Huyền thực hiện; các đơn vị thuộc Học viện, Viện ĐTQT biết./.

Xem thông báo [tại đây]

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print