TB v/v Hoãn Lịch thi học kỳ II (2020-2021)

Số: 40 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký thi tại nhà quá ít, Viện ĐTQT quyết định hoãn thi Final Exam học kỳ II (2020-2021) – hình thức thi tại nhà cho các môn POA, QUAN, FA1.HS.

Sinh viên chờ thông báo tiếp theo để cập nhật lịch thi./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print