TB v/v Lịch bảo vệ Báo cáo thực tập DDP02 (Đợt 2)

Số: 43 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Viện ĐTQT thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập cho sinh viên DDP02 (Đợt 2) như sau:

  • Thời gian bảo vệ: 13h30-16h30 Thứ Hai 06/9/2021
  • Hình thức: Online qua Zoom Clouds Meeting
  • ID Meeting: 206-539-8386
  • Yêu cầu sinh viên:
    • Đặt tên hiển thị: Mã sinh viên – Họ tên sinh viên khi vào phòng zoom.
    • Chuẩn bị slide để trình chiếu trong thời gian thuyết trình, bảo vệ báo cáo thực tập.

Sau khi có kết quả bảo vệ Báo cáo thực tập, sinh viên nhanh chóng liên hệ, thống nhất tên đề tài Luận văn tốt nghiệp với Giảng viên hướng dẫn.
Thời hạn gửi tên đề tài Luận văn tốt nghiệp: trước 17h00 Thứ Năm 16/9/2021 qua email: c.t.tra@iife.edu.vn để Viện ra quyết định giao đề tài chính thức.
Thời hạn nộp Luận văn tốt nghiệp: trước 17h00 Thứ Sáu ngày 15/10/2021./.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG (PT)

(đã ký)                

TS. Trịnh Thanh Huyền

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print