TB v/v Lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu vào (Entry Test) sinh viên DDP khóa 6


Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính
thông báo lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu vào miễn phí (Entry Test) cho sinh viên Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (DDP) Khóa 6 như sau:

Định dạng bài thi

Thời gian

Kỹ năng

Tiếng Anh căn bản

9h00-11h30 Thứ Hai 16/8/2021

Listening, Reading, Writing & Speaking (Zoom clouds meeting)

IELTS format

9h00-11h00 Thứ Hai 16/8/2021

Speaking (Zoom clouds meeting)

13h30-16h00 Thứ Hai 16/8/2021

Listening, Reading, Writing (Zoom clouds meeting)

Đối tượng tham dự kiểm tra: Tất cả các sinh viên chưa có Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế IELTS 6.0

Hình thức kiểm tra: Online trên nền tảng Zoom Clouds Meeting

Đề nghị sinh viên đăng ký định dạng bài thi bằng cách gửi thông tin đăng ký vào email t.t.huong@iife.edu.vn trước 16h30 Thứ Sáu ngày 13/8/2021

Tiêu đề email: ĐĂNG KÝ ENTRY TEST DDP KHÓA 6

Thông tin đăng ký:

  1. Họ tên thí sinh:
  2. Ngày sinh:
  3. Mã hồ sơ (Ví dụ: DDP20210189):
  4. Số CCCD/CMND:
  5. Số điện thoại liên hệ:
  6. Định dạng bài thi: chọn 1 trong 2 loại Tiếng Anh căn bản hoặc IELTS

***Viện ĐTQT sẽ chia phòng thi và thông báo ID Meeting cho sinh viên căn cứ kết quả đăng ký trước 17h00 Thứ Bảy ngày 14/8/2021.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print