TB v/v Lịch nộp bài, Test, Exam các lớp tín chỉ 0203

Số: 06 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Viện ĐTQT thông báo các thời hạn nộp bài, Test, Exam cho các lớp tín chỉ 0203 (29 sinh viên được bổ sung vào học năm cuối) như sau:

NOCOURSEASSESSMENTSSTUDENT DEADLINE
1ACCO1115 – Advanced Financial AccountingEssay – 40%
Exam – 60%
23/04/2021
03/05/2021
2FINA1027 – FinanceIn-class Test – 30%
Exam – 70%
21/05/2021
21/07/2021
3ACCO1114 – Advanced Management AccountingEssay – 40%
Exam – 60%
23/04/2021
19/07/2021
4ACCO1152 – Audit & AssuranceExam 1 – 40%
Exam 2 – 60%
18/05/2021
20/07/2021

Lưu ý:

  • Thời hạn nộp bài FINA1035 – SFM theo Thông báo số 04/TB-VĐTQT do Viện trưởng Viện ĐTQT ban hành ngày 03/02/2021 được đăng tại đường link TB v/v thời hạn nộp báo cáo SFM – VĐTQT (iife.edu.vn)
  • Ngày thi, hình thức tổ chức Test, Exam có thể điều chỉnh theo yêu cầu của trường đại học Greenwich do tình hình dịch bệnh. Khi có thông tin sinh viên sẽ được thông báo bổ sung./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print