TB v/v Lịch thi giữa kỳ, thi cuối kỳ DDP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thi giữa kỳ, thi cuối kỳ DDP

Viện ĐTQT thông báo lịch thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, địa điểm thi các khóa như sau:

1. Lịch thi giữa kỳ:

Giờ thiNgày thiMôn thiPhòng thi
10h30-12h30Thứ  Hai 26/4/2021: Test 1 Thứ  Năm 06/5/2021: Test 2CFAV (DDP03)501-502  
10h30-12h30 Thứ Ba 27/4/2021: Test 1MA2 (DDP03)501-502
16h30-18h30Thứ  Sáu 23/4/2021: Test 1TTTC,CCĐC (DDP04)501-502-601
10h30-12h30Thứ Ba 20/4/2021: Test 1MA1 (DDP04) 501-601-602
10h30-12h30Thứ Sáu 23/4/2021: Test 1FA2.HS (DDP04) 501
10h30-12h30Thứ Tư 02/6/2021: Test 1MATH (DDP04) 501-502-601
19h00-21h00Thứ Năm 06/5/2021: Test 1POA (DDP05)501-502-601-602
19h00-21h00Thứ Hai 10/5/2021: Test 1LSĐ (DDP05)501-502-601-602
19h00-21h00Thứ Tư 12/5/2021: Test 1TTHCM (DDP05)501-502-601-602
19h00-21h00Thứ Ba 18/5/2021: Test 1 Thứ Ba 29/6/2021: Test 2QUAN (DDP05)501-502-601-602
19h00-21h00Thứ Sáu 21/5/2021: Test 1CNXHKH (DDP05)501-502-601-602

2. Lịch thi cuối kỳ:

Giờ thiNgày thiMôn thiPhòng thi
13h30-16h30Thứ Năm 20/05/2021: Final ExamMA2 (DDP03)501-502-601
13h30-15h30Thứ Hai 24/05/2021: Final ExamCFAV (DDP03)501-502-601
13h30-16h30Thứ Tư 26/5/2021: Final ExamFA2.HS (DDP04)501-502-601
13h30-16h30Thứ Ba 08/6/2021: Final ExamTTTC,CCĐC (DDP04)501-502-601
08h30-11h30Thứ Sáu 11/6/2021: Final ExamMA1 (DDP04)501-502-601
13h30-16h30Thứ Sáu 09/7/2021: Final ExamMATH (DDP04)501-502-601
13h30-16h30Thứ Năm 24/6/2021: Final ExamLSĐ (DDP05)501-502-601-602
08h30-17h00Nộp Tiểu luận 25/6/2021TTHCM (DDP05)Phòng Đào tạo
08h30-17h00Nộp Tiểu luận 26/6/2021CNXHKH (DDP05)Phòng Đào tạo
13h30-16h30Thứ Hai 12/7/2021: Final ExamPOA (DDP05)501-502-601-602
13h30-16h30Thứ Ba 20/7/2021: Final ExamQUAN (DDP05)501-502-601-602

Lưu ý:

– Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 30 phút làm thủ tục check-in, gửi đồ

– Mang theo Thẻ sinh viên.

Trân trọng./.               

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký                      

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print