TB v/v: Lịch thi lại và thi bổ sung HKII năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

Viện ĐTQT thông báo lịch thi lại và thi bổ sung các khóa như sau:

Môn thiNgày thiGiờ thiHình thức thiGhi chú
FA2 (DDP04)Thứ Tư 29/6/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
MA2 (DDP04)Thứ Sáu 01/7/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
CFAV (DDP04)Thứ Ba 05/7/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
FA2 (DDP05)Thứ Tư 06/7/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
CF (DDP04)Thứ Năm 07/7/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
MA1 (DDP05)Thứ Sáu 08/7/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
KTCT (DDP06)Thứ Sáu 08/7/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đườngThi bổ sung
ECON (DDP06)Thứ Sáu 08/7/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đườngThi bổ sung
TTTC (DDP05)Thứ Hai 11/7/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại
POA (DDP06)Thứ Hai 11/7/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đườngThi bổ sung
QUAN (DDP06)Thứ Hai 11/7/202214h00-17h00Trực tiếp tại giảng đườngThi bổ sung
MATH (DDP05)Thứ Năm 14/7/20228h30-11h30Trực tiếp tại giảng đườngThi lại

Đề nghị sinh viên vào phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục trước khi thi.

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           
      
Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print