TB v/v lịch thi tháng 1/2022 các môn học năm 4 DDP năm học 2021-2022

Viện ĐTQT và trường ĐH Greenwich thông báo lịch thi tháng 1/2022 các môn học năm 4 DDP như sau:

Môn thi Ngày thi Giờ thi (Giờ Anh Quốc) Giờ thi (Giờ Việt Nam) Hình thức thi Ghi chú
ACCO1152 EXAM 1 Thứ Hai 10/01/2022 9h30-12h30 16h30-19h30 Trực tuyến, làm trên giấy Gen 3, Gen 2 Resit
ACCO 1114 EXAM Thứ Ba 11/01/2022 9h30-12h30 16h30-19h30 Trực tuyến, làm trên giấy Gen 2 RESIT
ACCO1115 EXAM Thứ Tư 12/01/2022 9h30-12h30 16h30-19h30 Trực tuyến, làm trên giấy Gen 3
ACCO1152 EXAM 2 Thứ Năm 13/01/2022 9h30-12h30 16h30-19h30 Trực tuyến, làm trên giấy Gen 2 RESIT
FINA1027 EXAM 1 Thứ Sáu 14/01/2022 9h30-11h00 16h30-18h00 Trực tuyến, làm trên giấy Gen 3, Gen 2 Resit
FINA1027 EXAM 2 Thứ Hai 17/01/2022 9h30-12h30 16h30-19h30 Trực tuyến, làm trên giấy Gen 2 RESIT

Đề nghị sinh viên:

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           

Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print