TB v/v Lịch thi tháng 7/2021 các môn thi trường Greenwich DDP và MSC

Số: 30 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2021

Viện ĐTQT thông báo lịch thi, hình thức thi chính thức cho DDP và MSC, học kỳ II năm học 2020-2021 – Kỳ thi tháng 7/2021 như sau:

STTMôn thiThời gian (Giờ Việt Nam)Thời gian (Giờ UK)Hình thức thiPhòng thiSinh viên dự thi
1FINA1027 – Finance – Test15h30-17h00 Thứ Hai9h30-11h00 Thứ Ba 19/07/2021Trên giấy, Offline tại Viện501-502SV DDP đăng ký thi lại
19/07/2021
2FINA1027 – Finance – Exam15h30-18h30 Thứ Ba 20/07/20219h30-12h30 Thứ Ba 20/07/2021Trên giấy, Offline tại Viện501-50229 sinh viên DDP lớp 3 + SV DDP đăng ký thi lại
3FINA1082- Principal of Finance15h30-18h30 Thứ Tư 21/07/20219h30-12h30 Thứ TưTrên giấy, Offline tại Viện501MSC12
21/07/2021
4ACCO1114 – Advance Management Accounting15h30-18h30 Thứ Năm 22/07/20219h30-12h30 Thứ Năm 22/07/2021Trên giấy, Offline tại Viện501-50229 sinh viên DDP lớp 3 + SV DDP đăng ký thi lại
5ACCO1115 – Advance Financial Accounting15h30-18h30 Thứ Hai 26/07/20219h30-12h30 Thứ HaiTrên giấy, Offline tại Viện501-502SV DDP đăng ký thi lại
26/07/2021
6ACCO1152 – Audit & Assurance – Exam 115h30-18h30 Thứ ba 27/07/20219h30-12h30 Thứ BaTrên giấy, Offline tại Viện501-502SV DDP đăng ký thi lại
27/07/2021
7ACCO1152 – Audit & Assurance – Exam 215h30-18h30 Thứ Năm 29/07/20219h30-12h30 Thứ Năm 29/07/2021Trên giấy, Offline tại Viện501-50229 sinh viên DDP lớp 3 + SV DDP đăng ký thi lại
8FINA1121- Financial Markets and Products- Exam15h30-18h30 Thứ Năm 29/07/20219h30-12h30 Thứ Năm 29/07/2021Trên giấy, Offline tại Viện501MSC11

Lưu ý:

– Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 30 phút làm thủ tục check-in, gửi đồ

– Mang theo Thẻ sinh viên.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print