TB V/v: Lịch thi tháng 7/2022 cho sinh viên MSC năm học 2021-2022

Số: 28/TB-VĐTQT                                                                                                                                                                             Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức thi của trường Đại học Greenwich gửi cho Viện ĐTQT ngày 06/07/2022,

Viện ĐTQT thông báo lịch thi tháng 7/2022 của trường Đại học Greenwich cho sinh viên MSC năm học 2021-2022 như sau:

Môn thiNgày thiThời gian (UK)Thời gian Việt Nam
Hình thức thiSinh viên dự thi
FINA1121 Exam18/07/20229h30-13h3018h30- 22h30ONLINE12SV MSC13 + 1 SV MSC12
FINA1082 Exam20/07/20229h30-12h3018h30-21h30Trực tiếp tại Viện19 SV MSC14 + 1 SV MSC12

 Lưu ý:

  • Sinh viên phải vào phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục trước khi thi.
  • Đối với bài thi có hình thức thi ONLINE, khi đến giờ thi Sinh viên sẽ tự truy cập vào Moodle theo tài khoản cá nhân của mình, tìm đến đường link thi online, tải đề thi, làm bài và upload bài làm trở lại Moodle đúng giờ, đúng quy định và hướng dẫn của trường Greenwich.

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           

Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print