TB v/v nộp học phí năm học 2021 – 2022 Chương trình LKĐT DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân

Số: 38 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 đối với Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học chính quy (DDP),Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc nộp học phí năm học 2021-2022 như sau:

1/. Tất cả sinh viên đang theo học chương trình DDP, năm học 2021-2022 đều phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí của năm học 2021-2022 trước 17h00 ngày 31/8/2021.

2/. Mức học phí cho năm học 2021-2022 áp dụng đối với các trường hợp nộp một lần, đúng hạn, như sau:
Mức học phí 65.000.000đ áp dụng đối với sinh viên các khóa 4 trở về trước;
Mức học phí 70.000.000đ áp dụng đối với sinh viên các khóa 5 trở về sau;

3/. Thời hạn muộn nhất trước ngày 31/8/2021.
Hình thức nộp: Chuyển khoản về tài khoản của Viện Đào tạo Quốc tế số 126000085530 mở tại Vietinbank (Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương).
Nội dung chuyển khoản (ghi tiếng Việt không dấu): Họ tên sinh viên, Mã số sinh viên, Khóa, Hocphi 2021-2022.

4/. Ngoài các mức học phí nêu trên, sinh viên DDP tất cả các khóa đều bắt buộc phải hoàn thành các khoản phí thu hộ bên thứ 3 để phục vụ quá trình học tập của sinh viên cùng thời hạn và quy định với nộp học phí của năm học 2021-2022, bao gồm:

– Phí bản quyền Microsoft Office 365:                     850.000đ
– Bảo hiểm y tế:                                                            564.000đ
Cộng phí thu hộ bên thứ 3:                                     1.414.000đ

5/. Tất cả các trường hợp không nộp học phí đúng hạn, nộp thiếu, nộp chậm không có Đơn đề nghị được duyệt đều không được tham dự các lớp học.
Thông tin chi tiết về học phí liên hệ Phòng Tổng hợp, Ms Thùy Linh: 0916633286 / Email: n.t.linh@iife.edu.vn
Yêu cầu Trưởng các Phòng Tổng hợp, Phòng Khoa học và Đào tạo quốc tế, Phòng Đào tạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên DDP thực hiện đúng các quy định của Thông báo này.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print