TB V/v: Nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt 2 tháng 7/2022 năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Căn cứ theo kết quả học tập các môn học năm 4 đã được hội đồng xét duyệt (PAB) trường Đại học Greenwich thông qua ngày 20/06/2022;

Căn cứ theo Quyết định số 22/QĐ-VĐTQT về việc Giao đề tài Khoá luận tốt nghiệp và phân bổ giảng viên hướng dẫn cho sinh viên DDP năm học 2021-2022;

Căn cứ Quy chế Luận văn tốt nghiệp cho chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) liên kết với đại học Greenwich (Vương quốc Anh) của Viện ĐTQT ban hành ngày 15/11/2019,

        Viện ĐTQT thông báo về việc nộp KLTN đợt 2 tháng 7/2022 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Những sinh viên sau đã đủ điều kiện nộp KLTN:

STT

Mã SV

Họ và tên

1.         

DDP0302029

Lê Lan Nhi

2.         

DDP0301030

Tạ Trường Quân

3.         

DDP0203002

Nguyễn Việt Anh

4.         

DDP0301005

Trần Đình Bảo

(Tổng số 4 sinh viên)

  1. Đề nghị những sinh viên trên:
  • Nộp 3 bản cứng của KLTN (bao gồm cả WR 5-7) về Viện trước 17h ngày 05/07/2022. Địa điểm gửi bản cứng: 21 Ngõ Hàng Cháo, gặp cô Lam phụ trách.
  • Nộp bản mềm file WORD + EXCEL Khóa luận tốt nghiệp (bao gồm cả WR 5-7) (file được đặt tên theo đúng hướng dẫn)  trước 12h ngày 05/07/2022. Email: v.t.lam@iife.edu.vn
  • Lưu ý: có ít nhất 1 bản cứng KLTN (làm bản lưu) đính kèm WR 5-7 phải có chữ ký tươi của giảng viên hướng dẫn, trong đó WR7 phải có xác nhận của GVHD “đồng ý cho nộp KLTN”.

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           

Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print