TB v/v quay trở lại trường học và quy định phòng chống dịch Covid-19

Số: 05 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

Căn cứ Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viện ĐTQT thông báo:

  • Sinh viên, học viên theo học các chương trình MSc và DDP tại Viện ĐTQT chính thức trở lại học tập trực tiếp trên lớp bắt đầu từ Thứ Hai ngày 08/3/2021, lịch học được công bố công khai trên website của Viện ĐTQT https://iife.edu.vn/thong-bao-th/
  • Sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội và Bộ Y tế.
  • Trường hợp trở về từ các khu vực, địa phương thuộc diện bị giãn cách, sinh viên phải cung cấp thông tin, minh chứng với Phòng Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.
  • Phòng Tổng hợp, Phòng Đào tạo cử cán bộ theo dõi, chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống dịch trước và trong quá trình sinh viên quay trở lại trường học (vệ sinh lớp học, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo nhiệt độ…).
  • TS. Trịnh Thanh Huyền trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Học viện các thông tin liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 của sinh viên, học viên các chương trình thuộc Viện ĐTQT.

Yêu cầu sinh viên, học viên đọc kỹ và nghiêm túc chấp hành nội dung trong thông báo. Các Phòng có liên quan liên tục cập nhật và báo cáo tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid-19 với Lãnh đạo Viện, Học viện theo quy định./.

Mẫu tờ khai y tế [TẢI TẠI ĐÂY]

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print