TB v/v Tổ chức thi các môn DDP05 HK2 (2020-2021) trong tình hình Covid-19

Số: 36 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến nhanh và hết sức phức tạp; thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 06/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại Thủ đô theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kỳ thi học kỳ II năm học 2020-2021 chương trình DDP được điều chỉnh cả về lịch thi và hình thức tổ chức thi như sau:

  1. Áp dụng hình thức thi tại nhà đối với các môn thi POA (ACCO2031), QUAN2022, FA1 (ACCO3032) theo lịch sau:

TT

Môn thi

Lịch thi tại nhà

1

POA (DDP05)

13h30-16h30 Thứ Ba 24/8/2021

2

QUAN (DDP05)

13h30-16h30 Thứ Tư 25/8/2021

3

FA1 (DDP04-05)

13h30-16h30 Thứ Năm 26/8/2021

  1. Tất cả sinh viên “có thể tham dự” hoặc “không thể tham dự” kỳ thi cuối kỳ theo hình thức thi tại nhà theo lịch trên, đều phải trả lời xác nhận với Phòng Đào tạo, Viện ĐTQT bằng cách gửi email về địa chỉ T.T.Huong@iife.edu.vn

Các trường hợp “có thể tham dự” gửi email với nội dung: “Xác nhận đăng ký thi tại nhà”

  • Họ và tên:
  • Mã sinh viên:
  • Môn đăng ký thi:

Các trường hợp “không thể tham dự” thi tại nhà đợt này sẽ tham dự kỳ thi trực tiếp căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 và sau khi hết thời gian giãn cách. Nội dung phản hồi ghi rõ: “Xác nhận hoãn thi tại nhà”

  • Họ và tên:
  • Mã sinh viên:

Thời hạn xác nhận: trước 17h00 thứ Năm ngày 19/8/2021.
Viện ĐTQT sẽ liên hệ giảng viên hỗ trợ sinh viên tổ chức ôn tập, mỗi môn học 1 buổi ôn tập trước kỳ thi tại nhà và 1-2 buổi ôn tập trước kỳ thi trực tiếp. Lịch ôn tập sẽ thông báo sau khi chốt được lịch với giảng viên.

  1. Yêu cầu sinh viên:
  • Đọc kỹ Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT ngày 21/6/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế về việc ban hành quy định tổ chức phòng thi tại nhà cho sinh viên chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính và đảm bảo việc chuẩn bị phòng thi tại nhà đúng quy định.
  • Mọi trường hợp để xảy ra sự cố về ánh sáng, tiếng ồn, nguồn điện, kết nối internet hoặc mọi biểu hiện vi phạm các quy định của Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT, dù cố tình hay vô ý, thì bài thi lập tức bị hủy.

Có mặt trước 30 phút (từ 13h00 các ngày thi) để làm các thủ tục kiểm tra điều kiện phòng thi./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print