TB về danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2023

Số: 811/TB-HVTC ngày 13 tháng 7 năm 2023
 

Học viện Tài chính thông báo danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2023:

1. Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ

Thí sinh truy cập https://tracuu.hvtc.edu.vn để xem tình trạng hồ sơ mà Học viện đã nhận được.

2. Những lưu ý với thí sinh

– Những thí sinh có tên trong danh sách kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình. Nếu còn sai sót đề nghị viết Đơn đề nghị chỉnh sửa thông tin cá nhân, scan và gửi về Hội đồng tuyển sinh Học viện qua email: tuyensinh@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 20/7/2023 (Mẫu đơn).

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 10/7 -17h00 ngày 30/7/2023 theo hướng dẫn: Trường, ngành (theo mã, tên ngành/nhóm chuyên ngành/chuyên ngành) trong Đề án tuyển sinh, hệ đào tạo, chương trình; không cần đăng ký tổ hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển. Một nguyện vọng của thí sinh sẽ được xét tuyển cho tất cả các phương thức nếu thí sinh đã cung cấp thông tin đầy đủ của phương thức đó.

– Để nguyện vọng đã đăng ký với Học viện diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT được chấp nhận, yêu cầu thí sinh phải đăng ký ngành đó (hoặc nhóm chuyên ngành/chuyên ngành) trên Hệ thống của Bộ GDĐT.

– Học viện chấp nhận ngành (hoặc nhóm chuyên ngành/chuyên ngành) đăng ký trên Hệ thống của Bộ GDĐT ngoài những ngành (hoặc nhóm chuyên ngành/chuyên ngành) đã đăng ký với Học viện để xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

– Thí sinh lưu ý khi đặt thứ tự nguyện vọng vào Học viện Tài chính vì đã trúng tuyển nguyện vọng cao sẽ không xét đến nguyện vọng sau đó.

– Kết quả xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT sẽ được công bố cùng với kết quả xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GDĐT, dự kiến ngày 22/8/2023./.

 
Ban QLĐT
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print