TB v/v Lịch thi cuối kỳ I năm học 2021-2022

Viện ĐTQT thông báo lịch thi cuối kỳ các khóa như sau:

Môn thiNgày thiGiờ thiHình thức thi
MA2.HS (DDP04)Thứ Sáu 10/12/202113h30-16h30Trực tuyến, làm trên giấy
LAW (DDP05)Thứ Ba 14/12/20218h30-11h30Trực tuyến, làm trên giấy
BANK (DDP04)Thứ Ba 21/12/202113h30-16h30Trực tuyến, làm trên giấy
MA1 (DDP04, DDP05)Thứ Sáu 24/12/202113h30-16h30Trực tuyến, làm trên giấy
FA2 (DDP04)Thứ Ba 28/12/202113h30-16h30Trực tuyến, làm trên giấy
F&M (DDP05)Thứ Năm 30/12/20218h30-11h30Trực tuyến, làm trên giấy
Tin học (DDP06)Thứ sáu 31/12/20218h30-11h30Trực tuyến, làm trên giấy
FA1 (DDP05)Thứ Ba 04/01/20228h30-11h30Trực tuyến, làm trên giấy
POA.HS (DDP06)Thứ Ba 04/01/202213h30-16h30Trực tuyến, làm trên giấy
CF (DDP04)Thứ Sáu 07/01/202213h30-16h30Trực tuyến, làm trên giấy
TAX (DDP03,04)Thứ Năm 20/01/20228h30-11h30Trực tuyến, làm trên giấy

Đề nghị sinh viên:

  • Nghiên cứu nội dung Quyết định số 58/QĐ-VĐTQT của Viện trưởng Viện ĐTQT về việc ban hành Quy định tổ chức phòng thi tại nhà và tự chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn phòng thi, phương tiện tổ chức thi tại nhà.
  • Sinh viên vào phòng trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục trước khi thi.

Trân trọng./.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)           

Trịnh Thanh Huyền 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print