Thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính năm 2021

Số:  /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày  tháng  năm 2021

Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021như sau:

TTMã ngành/chuyên ngànhTên ngành/chuyên ngànhTổ hợp xét tuyểnĐiểm xét tuyểnTiêu chí phụ
Điểm môn ToánThứ tự nguyện vọng
17340201DDP1Tài chính – Ngân hàngA00 24,45≥ 8,20NV1-7
27340201DDP2Tài chính – Ngân hàngA0133,25  
D01
D07

 Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 8h30 ngày 16/9/2021 tại địa chỉ website: http://tracuu.iife.edu.vn/ket-qua-trung-tuyen/

 Thí sinh xác nhận nhập học từ 8h30 ngày 17/9/2021 tại địa chỉ website: https://dangky.iife.edu.vn/xac-nhan-nhap-hoc/

Ghi chú:

  1. Cách tính điểm xét tuyển:

– Đối với mã ngành 7340201DDP1: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT);
– Đối với mã ngành 7340201DDP2: Điểm xét tuyển = [(Tiếng Anh x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)] x 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân]

  1. Tiêu chí phụ:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách phải xét thêm các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau:

– Điểm môn Toán;
– Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh./.

Viện Đào tạo quốc tế

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print