Thông báo V/v lịch thi cuối kỳ, thi lại DDP

Viện ĐTQT thông báo lịch thi cuối kỳ, thi lại học kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

1. Lịch thi cuối kỳ:

Giờ thiNgày thiMôn thiPhòng thi
08h30-11h30Thứ Tư 10/03/2021: Final ExamKinh tế học- DDP05501-502-302-601-602

2. Lịch thi lại:

Giờ thiNgày thiMôn thiPhòng thi
13h30-16h30Thứ năm 11/03/2021BANKING- FINA 4042-DDP03
Luật- DDP04
501
13h30-16h30Thứ sáu 12/03/2021
FA2- ACCO4034- DDP03
Tài chính tiền tệ- DDP04
501
08h30-11h30Thứ Bảy 13/03/2021CF- FINA 4044- DDP03
MA1.HS- DDP04
Kinh tế chính trị- DDP05
501
13h30-16h30Thứ Bảy 13/03/2021TAX- FINA4043- DDP03
FA1- DDP04
Nguyên lý kế toán- POA.HS- DDP05
501
08h30-11h30Chủ nhật 14/03/2021Tin học ứng dụng- DDP05501
08h30-11h30Thứ Bảy 03/04/2021Kinh tế học- DDP05501

Lưu ý:

– Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 30 phút làm thủ tục check-in, gửi đồ

– Mang theo Thẻ sinh viên.

Trân trọng./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print