Thuế xuất khẩu phân bón NPK về 0%, giảm thuế nhập khẩu xăng sinh học từ giữa tháng 7/2023

Nghị định 26 vừa được ban hành sửa đổi các biểu thuế nhằm hài hòa lợi ích giữa tiêu dùng trong nước và thương mại. Nổi bật là áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu thấp hơn với các mặt hàng sản xuất dư thừa trong nước để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất DAP, NPK…

Nghị định 26 cũng giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng sinh học, nhằm hạ giá thành mặt hàng xăng trong nước.Nghị định 26 cũng giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng sinh học, nhằm hạ giá thành mặt hàng xăng trong nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (Nghị định số 26). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7 tới đây.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu (Quyết định số 15).

ÁP THUẾ XUẤT KHẨU THẤP VỚI MẶT HÀNG DƯ THỪA, ĐƯA PHÂN BÓN NPK VỀ 0%

Nghị định và quyết định trên được ban hành nhằm mục tiêu kịp thời thực hiện các cam kết quốc tế, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước; khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm giá thành sản phẩm để tăng cạnh tranh.

Việc ban hành hai văn bản trên cũng nhằm thực hiện đồng bộ với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 và các cam kết quốc tế về thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (Danh mục AHTN) 2022.

Thông tin một số điểm nổi bật tại Nghị định số 26, Bộ Tài chính cho biết có 3 nhóm nội dung chính được bổ sung. 

Một là, chuyển đổi Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để đảm bảo phù hợp với Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) 2022.

Việc chuyển đổi này cơ bản không ảnh hưởng đến các quy định hiện hành, bảo đảm nguyên tắc công bằng, có đi có lại; hài hòa lợi ích đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước và trong quan hệ thương mại.

Hai là, hợp nhất các quy định liên quan đến Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung từ năm 2016 đến nay để tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan cũng như doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, thực hiện.

“Ba là, sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng để khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện trên cơ sở kiến nghị của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp”, Bộ Tài chính thông tin.

Theo đó, Nghị định sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng gồm: ống đồng, phân bón, than củi, thiếc, kẽm chưa gia công dựa trên nguyên tắc áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu cao hơn đối với các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu.

Đồng thời, “áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu thấp hơn đối với các mặt hàng trong nước sản xuất đủ nhu cầu hoặc dư thừa, để tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc sản xuất các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, đảm bảo công bằng với các mặt hàng có chế biến tương tự”, Bộ Tài chính cho biết.

Điển hình là đối với mặt hàng phân bón, Nghị định số 26 quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với phân lân, urê. Riêng phân bón DAP, NPK quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% thay cho quy định thuế suất dựa theo tỷ lệ tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng (51%), nhằm giảm thủ tục hành chính cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Việc sửa đổi này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện việc thu thuế xuất khẩu.

GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU VỚI XĂNG SINH HỌC

Cũng theo Bộ Tài chính, đối với thuế nhập khẩu ưu đãi, để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu xăng dầu, trong bối cảnh giá xăng dầu còn có thể có nhiều diễn biến phức tạp trong tương lai, Nghị định số 26 điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng sinh học, nguyên liệu đầu vào để sản xuất xăng dầu và các chế phẩm thay thế cho xăng.

“Việc điều chỉnh này sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hạ giá thành mặt hàng xăng trong nước”, Bộ Tài chính đánh giá.

Đồng thời, Nghị định cũng sửa đổi một số nội dung chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô để đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan được sửa đổi trong thời gian qua.

Việc sửa đổi này sẽ đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đảm bảo việc quản lý rủi ro của cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 15 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Trong đó, quy định thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia không có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam và được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.

Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0% thì áp dụng mức thuế suất thông thường là 5%.

Đồng thời, mặt hàng dầu, nguyên liệu để sản xuất xăng dầu được quy định mức thuế suất 0% để đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu sản xuất trong nước, giảm giá thành của mặt hàng xăng dầu.

Nguồn Sưu Tầm Theo Trâm Anh/ VNECONOMY

 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print