Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Tiếp theo Thông báo số 27/TB-VĐTQT ngày 28/7/2020 về Luận văn tốt nghiệp DDP Khóa 1;

Viện Đào tạo Quốc tế nhận được phản hồi về việc một số sinh viên không liên hệ với GVHD trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp mặc dù giảng viên đã chủ động liên hệ, nhắc nhở sinh viên nộp bản thảo để được hướng dẫn;

Viện ĐTQT phê bình ý thức của các sinh viên này và nhắc lại một số quy định về Luận văn tốt nghiệp đối với sinh viên DDP01 như sau:

 • Giảng viên hướng dẫn có quyền từ chối hướng dẫn đối với các trường hợp sinh viên không nghiêm túc trong quá trình thực hiện luận văn.
 • Thời hạn nộp luận văn tốt nghiệp: từ 8h00 thứ Ba ngày 25/8 đến 17h00 thứ Hai ngày 31/8/2020 (không thay đổi).
 • Hình thức nộp:
  • Hard copy (bản cứng): 03 bản, in  một mặt, có thể in màu hoặc đen trắng trên giấy trắng A4, đóng bìa màu có giấy bóng kính (chưa cần bìa cứng);
  • Soft copy (bản mềm): 01 bản zip chứa toàn bộ các file của luận văn: Toàn bộ luận văn được chứa trong 1 folder có tên là tên khóa và sinh viên (Ví dụ: DDP1, VTTThao), trong folder đó bao gồm tất cả các file cấu thành luận văn (như file Bia, Bang Viettat, Content, DMTLTK, Phuluc…).
  • Bản cứng nộp tại phòng 101A, số 19, Ngõ Hàng Cháo; bản mềm gửi email về Phòng Đào tạo, Viện ĐTQT.
 • Sinh viên nào có nguyện vọng chưa xét tốt nghiệp đợt này phải có lý do chính đáng và phải nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp về Phòng Đào tạo – Viện ĐTQT trước 17h00 ngày 31/8/2020.
 • Sinh viên phải tự chịu mọi trách nhiệm, kể cả chi phí phát sinh liên quan đến việc kéo dài, trì hoãn việc công nhận tốt nghiệp của mình./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print