Training: – Master in Finance and Investment at the Academy of Finance, University of Greenwich (United Kingdom)

admin
admin
Nguyên Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế - Học viện Tài Chính

Theo đề nghị của Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) tại Hồ sơ đề nghị gia hạn Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện tại Quyết định số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2013 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, ngày 03/07/2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định số 1848/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư giữa Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế), Việt Nam  và Trường Đại học Greenwich (University of Greenwich), Vương quốc Anh, hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung chủ yếu của Quyết định cho phép 2 Trường Đại học tiếp tục liên kết đào tạo bậc cao học, chuyên ngành tài chính và đầu tư như sau.  

1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học; ưu tiên các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế và kế toán (ví dụ: tài chính, kinh tế, kế toán, kiểm toán, quản trị, kinh doanh, thương mại, ngân hàng, bảo hiểm); trong trường hợp trình độ đại học có ngành khác ứng viên cần phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Tài chính.

b) Đạt trình độ tiếng Anh Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của Chương trình liên kết đào tạo.

2. Thời gian và chương trình đào tạo:

a) Thời gian đào tạo: 12 tháng (không kể thời gian nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp).

b) Chương trình đào tạo do Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cung cấp gồm 180 tín chỉ Anh quốc, tương đương 90 tín chỉ Châu Âu (ECTS).

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

4. Đội ngũ giảng viên:

Giảng viên Học viện Tài chính hoặc giảng viên từ các trường đại học khác của Việt Nam và giảng viên Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu của Chương trình liên kết đào tạo, các quy định hiện hành của Việt Nam và Vương quốc Anh.

5. Quy mô đào tạo: 60 học viên/năm, mỗi năm tuyển sinh tối đa 02 khóa.

6. Địa điểm đào tạo: Học viện Tài chính (Viện Đào tạo quốc tế) tại 23, ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

7. Văn bằng được cấp: Bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment) do Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cấp.

8. Kinh phí đào tạo và quản lý tài chính: Kinh phí đào tạo do người học đóng góp theo quy định của các Bên liên kết. Quản lý tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Thời hạn hoạt động của Chương trình liên kết đào tạo là 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) và Trường Đại học Greenwich có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo được trình bày trong Hồ sơ đề nghị gia hạn Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện tại Quyết định số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2013 và Quyết định này.

Khung khổ đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) bao gồm 2 giai đoạn, tổng cộng 180 tín chỉ QCF theo chuẩn UK, tương đương 90 tín chỉ ECTS.

Giai đoạn 1, học viên được học 3 môn 30 tín chỉ và 4 môn 15 tín chỉ (150 tín chỉ). Giai đoạn 2, học viên triển khai nghiên cứu và viết Đề án nghiên cứu (30 tín chỉ).

TT

Môn học

Mã số

Credit

Tín chỉ

Hình thức đánh giá

1

Foundations of Scholarship (FS)

Nền tảng học thuật

FINA 1032

15

Mini Lit. Review

Data Analysis

2

Principles of Finance (POF)

Nguyên lý Tài chính

FINA 1082

30

Indi Coursework

Group Coursework

Exam

3

Financial Econometrics (FE)

Kinh tế lượng Tài chính

ECON 1150

15

Coursework

Exam

4

Investment Management (IM)

Quản trị Đầu tư

FINA 1086

30

Indi Coursework

Exam

5

Financial Markets and Products (FMP)

Thị trường Tài chính và Sản phẩm đầu tư

FINA 1121

30

Indi Coursework

Exam

6

Research Methods (RM)

Phương pháp nghiên cứu

FINA 1007

15

Statement of Intent

Ethical Approval

Research Proposal

SPSS

7

Financial Analysis and Valuation (FAV)

Phân tích Tài chính và Định giá

ACCO 1079

15

Indi Coursework

Group Coursework

8

Research Project (RP)

Luận văn tốt nghiệp

FINA 1124

30

Around 9000 words

Chương trình đào tạo MSc này hỗ trợ tới trên 85% kiến thức CFA – Chartered Financial Analyst, dịch là “Chuyên gia phân tích tài chính được công chứng” – một chứng chỉ nghề nghiệp sáng giá toàn cầu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tài chính.

­Chương trình đào tạo MSc rất phù hợp với những người mong muốn được nâng cao trình độ học thuật về tài chính và đầu tư tài chính, muốn được bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, muốn phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Liên hệ tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Địa chỉ: 
– Phòng 102A, Tầng 1, số 23, ngõ Hàng Cháo, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.
– Tầng 6, Tòa nhà Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline:           0904.936.636 | 0914.114.8968 | 0916.633.286
Directline:       091537.8386
Email:             Master.info@iife.edu.vn
Website:          www.iife.edu.vn

PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print