Announcement: re Schedule of oral exams – Instructions for the CF exams

Số: 25 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các nghĩa vụ môn học đối với 02 bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học FINA4044 – Corporate Finance (CF), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như sau:

 • Hình thức kiểm tra giữa kỳ: Thi vấn đáp
 • Cách thức kiểm tra vấn đáp: mỗi sinh viên bốc thăm ngẫu nhiên bộ câu hỏi và trả lời luôn, thời gian cho mỗi sinh viên là 10 phút
 • Nội dung: sinh viên ôn tập trong nội dung kiểm tra đã được hướng dẫn, bộ câu hỏi cho mỗi sinh viên gồm 5 câu (mỗi câu 20 điểm)
 • Thời gian thi: danh sách và thời gian cụ thể như sau:

No.

IIFE ID

Full Name

DOB

Email

Giờ thi

 

Phòng thi số 1 – Test 1: 13h30 Thứ Bảy 19/6 & Test 2: 13h30 Thứ Bảy 26/6

Giảng viên: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hòa

Cán bộ phụ trách: Trần Thanh Hường

1

DDP0201008

Tô Hữu Cường

18/11/1999

T.H.CuongD2@iife.edu.vn

13h30

2

DDP0201011

Trương Thị Ngọc Diệp

12/09/1999

T.T.NgocDiepD2@iife.edu.vn

13h42

3

DDP0201015

Trần Thu Hiền

05/11/1999

T.ThuHienD2@iife.edu.vn

13h54

4

DDP0201022

Phạm Chấn Lân

10/05/1999

P.ChanLanD2@iife.edu.vn

14h06

5

DDP0201028

Vũ Thị Minh Phượng

06/02/1999

V.T.MinhPhuongD2@iife.edu.vn

14h18

6

DDP0202002

Nghiêm Quỳnh Anh

18/02/1999

N.QuynhAnhD2@iife.edu.vn

14h30

7

DDP0202003

Nguyễn Đức Anh

02/05/1999

N.DucAnhD2@iife.edu.vn

14h42

8

DDP0202012

Nguyễn Lê Ngọc Hân

08/12/1999

N.L.NgocHanD2@iife.edu.vn

14h54

9

DDP0202034

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

02/07/1999

N.T.QuynhTrangD2@iife.edu.vn

15h06

10

DDP0203005

Vũ Thị Ngọc Ánh

09/03/1999

VTNgocAnhD2@iifeeduvn

15h18

11

DDP0203023

Nguyễn Đức Nghĩa

13/02/1999

N.D.NghiaD2@iife.edu.vn

15h30

12

DDP0301026

Thái Linh Nam

12/07/2000

T.LinhNamD3@iife.edu.vn

15h42

13

DDP0301027

Lê Hoàng Kim Ngân

12/09/2000

L.H.KimNganD3@iife.edu.vn

15h54

14

DDP0301031

Nguyễn Phương Thảo

10/02/2000

N.PhuongThaoD3@iife.edu.vn

16h06

 

Phòng thi số 2 – Test 1: 13h30 Thứ Bảy 19/6 & Test 2: 13h30 Thứ Bảy 26/6

Giảng viên: TS. Bùi Hà Linh

Cán bộ phụ trách: Lô Thị Tuyết

15

DDP0301032

Lê Thị Huyền Trang

1/02/2000

L.T.HuyenTrangD3@iife.edu.vn

13h30

16

DDP0302001

Bùi Huy Anh

3/03/2000

B.HuyAnhD3@iife.edu.vn

13h42

17

DDP0302006

Cao Lan Chi

30/11/2000

C.LanChiD3@iife.edu.vn

13h54

18

DDP0302008

Nguyễn Hồng Dương

09/11/2000

N.HongDuongD3@iife.edu.vn

14h06

19

DDP0302023

Đoàn Vũ Hải Minh

26/12/2000

D.V.HaiMinhD3@iife.edu.vn

14h18

20

DDP0302026

Chu Minh Ngọc

29/10/2000

C.MinhNgocD3@iife.edu.vn

14h30

21

DDP0302034

Phạm Thanh Sơn

16/01/2000

P.ThanhSonD3@iife.edu.vn

14h42

22

DDP0303003

Nguyễn Thị Diệp Anh

29/01/2000

N.T.DiepAnhD3@iife.edu.vn

14h54

23

DDP0303010

Dương Minh Hoàn

04/12/2000

D.M.HoanD3@iife.edu.vn

15h06

24

DDP0303014

Nguyễn Khánh Linh

26/08/2000

N.KhanhLinhD3@iife.edu.vn

15h18

25

DDP0303015

Trần May Linh

9/12/2000

T.MayLinhD3@iife.edu.vn

15h30

26

DDP0303025

Nguyễn Thị Minh Thảo

31/08/2000

N.T.MinhThaoD3@iife.edu.vn

15h42

27

DDP0303035

Trịnh Thị Như Yến

12/03/2000

T.T.NhuYenD3@iife.edu.vn

15h54

Để buổi thi diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đánh giá được chính xác, Viện ĐTQT yêu cầu giảng viên, cán bộ coi thi và sinh viên thực hiện đúng theo trình tự tổ chức thi như sau:

 • Cán bộ coi thi chịu trách nhiệm lập danh sách phòng thi và thông báo cho giảng viên, sinh viên thời gian thi.
 • Cán bộ coi thi tạo phòng thi trên nền tảng Microsoft Teams và add giảng viên, sinh viên vào phòng thi theo thời gian đã được phân bổ.
 • Buổi thi sẽ được cán bộ coi thi ghi âm để đảm bảo lưu lại các minh chứng phục vụ công tác thanh – kiểm tra sau này.
 • Giảng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính khách quan, bảo mật cho nội dung hỏi thi, barem chấm điểm và kết quả thi của sinh viên.
 • Sinh viên chủ động ôn tập kỹ các nội dung đã được hướng dẫn, không sử dụng các hành vi gian lận hoặc tiết lộ đề thi cho các sinh viên khác, nếu bị phát hiện sẽ bị “cảnh cáo lần thứ nhất và đình chỉ thi”.
 • Sinh viên bị cảnh cáo lần thứ hai trong cùng đợt thi sẽ bị hủy kết quả của các môn thi/đợt thi đó và phải học lại môn học đó.
 • Yêu cầu 100% sinh viên phải bật camera trong suốt quá trình thi, đảm bảo chuẩn bị kết nối mạng ổn định.
 • Sinh viên không được tự ý thoát khỏi phòng thi khi chưa có sự cho phép của giảng viên chấm và cán bộ coi thi.
 • Các trường hợp sinh viên không bật camera hoặc bị mất kết nối mạng sau khi đã nhận đề do lỗi từ phía sinh viên sẽ phải chờ kết thúc buổi thi để được Hội đồng xem xét về việc kiểm tra lại hoặc nhận điểm “0” nếu bị phát hiện cố tình trì hoãn buổi thi.
 • Các trường hợp phải kiểm tra lại sẽ phải nộp lệ phí thi 250.000 đồng.

Lưu ý: nếu vắng mặt trong bài kiểm tra giữa kỳ hình thức thi trực tiếp, sinh viên sẽ bị nhận điểm “0” mà không có cơ hội thi lại.

 • Ngay sau khi buổi thi kết thúc, giảng viên phải tổng hợp kết quả chấm thi vấn đáp vào bảng điểm và gửi trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng thi trong vòng 60 phút.

Đối với bài thi Final Exam: Viện ĐTQT sẽ trao đổi với giảng viên, thống nhất phương án tổ chức thi và có thông báo bổ sung.

Đề nghị giảng viên, sinh viên và cán bộ coi thi đọc kỹ nội dung hướng dẫn và thực hiện đúng các trình tự đã thông báo. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 0904.936.636 (Ms.Trà) để được hỗ trợ./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print