Forecasting the economic and financial recovery model after the Covid-19

Nguồn: “Báo cáo phân tích dự báo mô hình hồi phục kinh tế và TTCK Việt Nam hậu Corona”, Nguyễn Đức Hùng Linh, Kinh tế trưởng Kiêm Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển CTCP Chứng khoán SSI, Tổ biên tập báo cáo kinh tế vĩ mô Ban Kinh tế Trung ương. Trong …

Forecasting the economic and financial recovery model after the Covid-19 Read More »