ACADEMICS

Announcement: re Schedule of oral exams – Instructions for the CF exams

Số: 25 /TB-VĐTQT  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các nghĩa vụ môn học đối với 02 bài kiểm tra giữa kỳ đối với môn học FINA4044 – Corporate Finance (CF), Viện ĐTQT thông báo hình thức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cụ thể như …

Announcement: re Schedule of oral exams – Instructions for the CF exams Read More »

Announcement: re The results of the Internship report – Orientations for graduate theses

Số: 24/TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021 Sau khi Hội đồng bảo vệ báo cáo thực tập (BCTT) họp và thống nhất các nội dung đã kết luận trong buổi bảo vệ, Viện ĐTQT thông báo kết quả chấm điểm của Hội đồng như sau: Các trường hợp đã hoàn thành học phần …

Announcement: re The results of the Internship report – Orientations for graduate theses Read More »

Decision: re the promulgation of regulations on learning English under the LKDT programme – where each party grants a Bachelor’s degree (DDP) at the Institute of International Training – Academy of Finance

Số: 5A /QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021 VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính; Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám …

Decision: re the promulgation of regulations on learning English under the LKDT programme – where each party grants a Bachelor’s degree (DDP) at the Institute of International Training – Academy of Finance Read More »

DDP Training Programme – Each Party Grants One Bachelor Degree

DDP là chữ viết tắt tiếng Anh của Dual Degree Programme, là chương trình đào tạo bậc đại học, hệ chính quy, học tập trung 4 năm của Học viện Tài chính liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cùng đào tạo theo hình thức MỖI BÊN CẤP MỘT BẰNG CỬ NHÂN. …

DDP Training Programme – Each Party Grants One Bachelor Degree Read More »

Why choose the DDP Undergraduate Level 2 Bachelor’s Programme?

9 lý do sau đây là điểm tựa cho lựa chọn Chương trình DDP cấp Hai Bằng Đại học Hai tấm bằng cử nhân mở cánh cửa vươn ra thế giới Đây là Chương trình liên kết Đào tạo Cử nhân cấp hai bằng Đại học ĐẦU TIÊN tại Việt Nam giữa Viện Đào tạo …

Why choose the DDP Undergraduate Level 2 Bachelor’s Programme? Read More »