Admission announcement of DDP05 programme graduated two degrees from two universities on finance, accounting and audit (2020 – 2024)

Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh Chương trình DDP (Dual Degree Programme) liên kết đào tạo theo hình thức mỗi bên liên kết cấp một bằng cử nhân giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich – Anh quốc với các nội dung cụ thể như …

Admission announcement of DDP05 programme graduated two degrees from two universities on finance, accounting and audit (2020 – 2024) Read More »