Basic English training stage at The Institute of International Finance Education

admin
admin
Nguyên Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế - Học viện Tài Chính

 

Chương trình đào tạo tiếng Anh cơ bản bao gồm 3 học phần, mỗi học phần 4 tín chỉ, tổng số 12 tín chỉ, chia thành 3 trình độ: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate. Chương trình đào tạo tiếng Anh căn bản dành cho sinh viên DDP tại Viện ĐTQT được thiết kế theo khung tham chiếu châu Âu CEFR về tiêu chuẩn đào tạo và kết quả đầu ra.

N0.

Course Code

Course Name (Giai đoạn tiếng Anh căn bản)

1

ENG 1011

Elementary Class, 4 tín chỉ

2

ENG 1012

Pre-intermediate Class, 4 tín chỉ

3

ENG 1013

Intermediate Class, 4 tín chỉ

I.1. Elementary Class

 

Elementary Class là khoá học được thiết kế giành cho các sinh viên có trình độ tiếng Anh ở mức rất yếu, không thể thực hiện các tính huống giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh. Elementary Class có mục tiêu xây dựng lại nền tảng tiếng Anh cho sinh viên, trang bị kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh, củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp, tăng cường khả năng nghe, nói và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

Elementary Class sử dụng giáo trình New English File của Nhà xuất bản Oxford (UK). 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy TESOL/CELTA/TEFL, trong đó, 53% giảng viên bản ngữ và 47% giảng viên Việt Nam.

Đầu ra của Elementary Class đạt trình độ từ A1 đến A2 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR. Kết thúc khoá học, sinh viên có thể:

 • Nắm vững 800-900 từ vựng và 150 cấu trúc câu trong giao tiếp hiện đại hàng ngày.
 • Có thể nghe, hiểu và giao tiếp tiếng Anh các tình huống thường ngày mức độ cơ bản và nâng cao.
 • Có thể nhìn từ và phát âm chuẩn, có thể đưa biểu cảm vào trong câu nói, dựa trên những quy tắc về âm tiếng Anh.
 • Diễn đạt được ý kiến cá nhân trong những trường hợp nhất định theo phản xạ và suy nghĩ tiếng Anh.
 • Sau khi hoàn thành khóa học này, người học có thể đạt trình độ tiếng Anh trình độ A1- CEFR.

I.2. Pre – Intermediate

 

Pre-Intermediate Class là khoá học được thiết kế giành cho các sinh viên có trình độ tiếng Anh ở mức cơ bản, có thể sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản nhưng không thể thực hiện các tính huống giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

Pre-Intermediate có mục tiêu củng cố nền tảng tiếng Anh vững chắc cho sinh viên, cung cấp các công cụ ngữ pháp (G), từ vựng (V) và phát âm (P). Khi sinh viên lĩnh hội được phương pháp G+V+P sẽ có nhiều tiến triển mạnh trong tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trong khuôn khổ Pre-Intermediate, thời lượng cho mỗi phần và kỹ năng sẽ được phân bổ hợp lý để đảm bảo sinh viên có thể củng cố và phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Giáo trình New English File của Nhà xuất bản Oxford (UK) được sử dụng làm giáo trình chính cho chương trình này.

Về giảng viên, tất cả các giảng viên dạy Pre-Intermediate đều có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy TESOL/CELTA/TEFL, trong đó, trên 50% giảng viên bản ngữ và trên 40% giảng viên Việt Nam. Đầu ra đạt trình độ từ A2 đến B1 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR. Kết thúc khoá học, sinh viên có thể:

 • Phát triển đổng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Cải thiện phát âm (Pronunciation) và ngữ điệu (Intonation).
 • Sử dụng thành thạo, hiệu quả khoảng 2000từ, cụm từ và 500 cấu trúc câu trong tiếng Anh.
 • Sử dụng từ vựng để mô tả, diễn giải các vấn đề trừu tượng như kinh tế, lịch sử, khoa học…
 • Hiểu các cấu trúc câu tương đối phức tạp, cách diễn đạt nội dung trừu tượng liên quan tới đời sống hàng ngày.
 • Thảo luận, trao đổi thông tin một cách có tổ chức và chủ ý rõ ràng bằng tiếng Anh.

I.3. Intermediate Class

 

Intermediate Class là khoá học được thiết kế dành cho các bạn đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản, cần nâng cao trình độ tiếng Anh lên cấp độ mới để có thể nghe, nói trôi chảy bằng tiếng Anh đồng thời đọc hiểu và viết bằng tiếng Anh ở mức độ nâng cao.

Ngoài việc ôn lại các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh nền tảng, sinh viên sẽ được tiếp tục mở rộng vốn từ, cấu trúc câu phức tạp cũng như thử thách phản xạ nghe nói ở mức độ sâu hơn, khó hơn và dài hơn.

Intermediate Class sử dụng giáo trình New English File của Nhà xuất bản Oxford (UK).

Về giảng viên, 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy TESOL/CELTA/TEFL, trong đó, 100% thời lượng được giảng dạy bởi các giảng viên bản ngữ. Đầu ra của Intermediate Class đạt trình độ từ B1 đến B2 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR.

Kết thúc khoá học sinh viên có thể:

 • Sử dụng thành thạo, hiệu quả khoảng 4000từ và cụm từ tiếng Anh
 • Có khả năng giao tiếp với người bản ngữ, duy trì đàm thoại ở mức độ lưu loát
 • Thảo luận, viết về các chủ đề phong phú, có thể giải thích quan điểm cá nhân, các mặt của một vấn đề, bằng nhiều hình thức khác nhau.
 • Hiểu nội dung chính của các văn bản phức tạp các cuộc thảo luận về các vấn đề có tính khoa học thuộc chuyên môn của người sử dụng ngôn ngữ.
 • Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên có thể tự tin giao tiếp trôi chảy với bạn bè & đồng nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh.

PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu (IIFE) & ThS. Đặng Thị Hồng Thắng (OEUK Việt Nam)

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print