English Training Programme for DDP students at The Institute of International Finance Education – Academy of Finance

Vị trí của tiếng Anh trong chương trình đào tạo DDP

Dual Degree Programme (DDP) là một chương trình đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Duall Degree) hết sức đặc biệt ở Việt Nam. Đó là một chương trình đào tạo đại học chính quy, học tập trung 4 năm toàn thời gian. Sinh viên tốt nghiệp ra trường được cấp 2 bằng đại học:

  • Bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng do Học viện Tài chính cấp;
  • Bằng Cử nhân Kế toán – Tài chính do Trường Đại học Greenwich cấp.

Đồng thời, do chương trình đã được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) kiểm định, công nhận, nên sinh viên DDP khi tốt nghiệp còn được miễn học miễn thi toàn bộ 9 môn F1-F9 trong khuôn khổ thi lấy chứng chỉ nghề kế toán, kiểm toán của ACCA global.

Đó là những bằng cấp có danh tiếng lớn, phạm vi toàn cầu, là một lợi thế có một không hai đối với sinh viên DDP khi tốt nghiệp, ra trường, tìm kiếm việc làm, phát triển nghề nghiệp, hoặc học lên cao nữa. Muốn sở hữu được những bằng cấp danh tiếng đó, ngoài các đòi hỏi về kiến thức chuyên ngành, cả lý thuyết, thực hành và kỹ năng, sinh viên bắt buộc phải có trình độ tiếng Anh 6.0 IELTS ngay trong quá trình học.

Để có được trình độ tiếng Anh 6.0 IELTS, những sinh viên khi nhập học đã có chứng chỉ quốc tế về trình độ tiếng Anh sẽ được xét miễn học, miễn thi và được quy đổi điểm tương ứng để xác định số tín chỉ tích lũy cho học phần tiếng Anh của chương trình DDP.

Đối với những sinh viên chưa có được chứng chỉ 6.0 IELTS, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) phối hợp với OEUK Việt Nam (OEUK) thiết kế một chương trình đào tạo tiếng Anh nhằm đáp ứng các đòi hỏi về tiếng Anh của chương trình DDP cũng như nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu, thi cử và làm việc của sinh viên DDP.

Chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên DDP được thiết kế làm 2 giai đoạn: (i) Giai đoạn tiếng Anh căn bản và (ii) Giai đoạn tiếng Anh nâng cao. Cụ thể như các trình bày dưới đây.

Khung đào tạo tiếng Anh dành cho sinh viên DDP

N0.Course CodeCourse NameExpected outcome
  Giai đoạn tiếng Anh căn bản 
1ENG 1011Elementary ClassCEFR, A1
2ENG 1012Pre-intermediate ClassCEFR, A2
3ENG 1013Intermediate ClassCEFR, B1
  Giai đoạn tiếng Anh nâng cao và IELTS 
4ENG 2014Pre-IELTSIELTS 4.5
5ENG 2015IELTS FoundationIELTS 5.5
6ENG 2016IELTS IntermediateIELTS 6.0
    

PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu (IIFE) & ThS. Phạm Thị Hồng Thắng (OEUK Việt Nam)

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print