DDP Training Programme – Each Party Grants One Bachelor Degree

admin
admin
Nguyên Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế - Học viện Tài Chính

DDP là chữ viết tắt tiếng Anh của Dual Degree Programme, là chương trình đào tạo bậc đại học, hệ chính quy, học tập trung 4 năm của Học viện Tài chính liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cùng đào tạo theo hình thức MỖI BÊN CẤP MỘT BẰNG CỬ NHÂN.

DDP là chương trình đào tạo bậc đại học chính quy duy nhất ở Việt Nam hội tụ được các yếu tố đặc biệt sau đây:

 • Đào tạo tập trung, chính quy, 4 năm theo một trong hai hình thức sau:
  • học cả 4 năm tại Hà Nội; hoặc
  • học 3 năm đầu tại Hà Nội và học 1 năm cuối tại Trường Đại học Greenwich (London, Vương quốc Anh).
 • Dù chọn học ở đâu thì tất cả sinh viên đều học MỘT chương trình đào tạo duy nhất và được cấp HAI (2) BẰNG CỬ NHÂN:
  • Bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng do Học viện Tài chính cấp; và
  • Bằng Bachelor of Arts in Accounting & Finance (Bằng Cử nhân Kế toán – Tài chính) do Trường Đại học Greenwich cấp.
 • Đồng thời, khi tốt nghiệp còn được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) kiểm định, công nhận miễn thi toàn bộ 9 môn F (từ F1-F9) trong khuôn khổ thi lấy các chứng chỉ hành nghề của ACCA danh giá và nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Nội dung chương trình đào tạo DDP

Tại Việt Nam, sinh viên được học tại giảng đường của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tại số 19, ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đối diện cổng Số 10, Sân vận động Hàng Đẫy, Đường Hùng Vương kéo dài, cách Văn Miếu Quốc Tử Giám 800m.

Chương trình học bao gồm chương trình đào tạo tiếng Anh (đối với các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh); chương trình đào tạo kiến thức đại cương, chương trình đào tạo kiến thức cơ sở ngành, chương trình đào tạo chuyên ngành. Cụ thể như sau.

Chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho sinh viên DDP

Trường hợp khi trúng tuyển vào chương trình DDP, sinh viên có trình độ tiếng Anh thấp, phải theo học các khóa đào tạo tiếng Anh dành riêng cho sinh viên DDP.

Các khóa đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế nằm trong một chương trình đào tạo bao gồm 2 giai đoạn:

Tiếng Anh cơ bản | General English gồm 3 trình độ (ENG 1011, ENG 1012, ENG 1013). Giáo trình, phương pháp đánh giá, kiểm tra, thi… của giai đoạn này được xây dựng theo Khung tham chiếu châu Âu.

Học hết giai đoạn General English, trình độ tiếng Anh của sinh viên được đánh giá ở mức Intermediate, tương đương từ B1 đến B2 theo Khung tham chiếu châu Âu, đủ điều kiện về tiếng Anh để theo học ở giai đoạn cao hơn.

Tiếng Anh nâng cao | IELTS Perparation gồm 3 trình độ (ENG 2014, ENG 2015, ENG 2016). Giáo trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá trình độ, thi cuối kỳ theo định dạng IELTS.

Khi kết thúc chương trình đào tạo tiếng Anh, sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS, hoàn toàn tự tin để học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và sẵn sàng thi lấy chứng chỉ IELTS quốc tế.

Giai đoạn đào tạo kiến thức đại cương

Giai đoạn đào tạo kiến thức đại cương bao gồm 5 môn Lý luận chính trị theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và các môn như Kinh tế học, Phân tích định lượng và hệ thống, Nguyên lý kế toán, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Về cơ bản, hết năm thứ nhất, sinh viên DDP được trang bị đủ kiến thức của giai đoạn đào tạo đại cương.

Giai đoạn đào tạo kiến thức đại cương

No.C0urse CodeCourse NameCredit
 FOUN 1001National Defense Education (Giáo dục quốc phòng)
 FOUN 1002Physical Education (Sport, Dance… Giáo dục thể chất)
 FOUN 1003Philosophy of Marxism and Leninism (Triết học Mác – Lênin)3
 FOUN 1004Political Economics of Marxism and Leninism (Kinh tế Chính trị Mác – Lênin)2
 FOUN 1005Scientific Socialism (Chủ nghĩa xã hội khoa học)2
 FOUN 1006Applied Informatics for Management (Tin học ứng dụng dành cho quản lý)2
 FOUN 1007History of Vietnamese Communist Party (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)2
 FOUN 1008Ho Chi Minh Ideology (Tư tưởng Hồ Chí Minh)2
 ECON 2021Economics (Kinh tế học)4
 QUAN 2022Quantitative Analysis and Systems (Phân tích định lượng và hệ thống)4
 ACCO 2031Principles of Accounting (Nguyên lý kế toán)4

Giai đoạn đào tạo kiến thức cơ sở ngành

Giai đoạn đào tạo kiến thức cơ sở ngành bao gồm các môn học như Tài chính và Tiền tệ,  Thị trường tài chính, Công cụ và Định chế,  Luật kinh doanh và công ty, Toán tài chính, Kế toán tài chính 1, Kế toán quản trị 1, Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn đào tạo kiến thức cơ sở ngành được phân bổ chủ yếu ở năm thứ 2. Trong giai đoạn đào tạo kiến thức cơ sở ngành, sinh viên DDP được tiếp cận với phương pháp đào tạo tích cực và đánh giá môn học hiện đại theo chuẩn EU. Sinh viên DDP bắt buộc phải trải qua các bài tập cá nhân và bài tập nhóm nhằm phát triển năng lực cá nhân và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên được đi thực tế, thực tập nhiều lần để trải nghiệm thực tiễn, hoàn thiện bản thân, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Giai đoạn đào tạo kiến thức cơ sở ngành

No.Course CodeCourse NameCredit
 FINA 2025Finance and Money (Tài chính và Tiền tệ)4
 FINA 4041Financial Markets, Instruments and Institutions (Thị trường tài chính, Công cụ và Định chế)4
 LAW 2024Business and Company Law (Luật kinh doanh và công ty)4
 MATH 2026Mathematics for Finance (Toán tài chính)2
 ACCO 3032Financial Accounting 1 (Kế toán tài chính 1)4
 ACCO 3033Management Accounting 1 (Kế toán quản trị 1)4
 RM 2023Research Method (Phương pháp nghiên cứu khoa học)4

Giai đoạn đào tạo kiến thức ngành và chuyên ngành

Giai đoạn đào tạo kiến thức ngành và chuyên ngành bao gồm các môn học Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Chiến lược tài chính…

Giai đoạn đào tạo kiến thức ngành và chuyên ngành

No.Course CodeCourse NameCredit
 ACCO 4034Financial Accounting 2 (Kế toán tài chính 2)4
 ACCO 4035Management Accounting 2 (Kế toán quản trị 2)4
 ACCO 1114Advanced Management Accounting (Kế toán quản trị nâng cao)3
 ACCO 1115Advanced Financial Accounting (Kế toán tài chính nâng cao)3
 ACCO 1152Audit and Assurance (Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm)4
 FINA 4042Banking: Principles, Practice and Regulation (Ngân hàng: Nguyên lý, Thực hành và thể chế)4
 FINA 4043Taxations (Thuế)4
 FINA 4044Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)4
 FINA 4045Corporate Financial Analysis and Valuation (Phân tích tài chính doanh nghiệp và định giá)4
 FINA 1027Finance (Tài chính)4
 FINA 1035Strategic Financial Management (Quản trị tài chính chiến lược)4
 FINA 5048Internship & Dissertation (Thực tập và Luận văn tốt nghiệp)11

Về cơ bản, các môn học thuộc giai đoạn đào tạo kiến thức chuyên ngành được bố trí trong các năm thứ 3 và năm thứ 4.

Nội dung các môn học chuyên ngành được thiết kế phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và hội nhập quốc tế, đặc biệt phù hợp với chuẩn CFA và ACCA.

Tại Việt Nam, sinh viên học tại giảng đường của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế), Số 19, Ngõ Hàng Cháo, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kết thúc 3 năm đầu học tại Việt Nam, những sinh viên có nguyện vọng du học năm cuối tại Vương quốc Anh thì sẽ được chuyển tiếp sang London để hoàn thành chương trình đào tạo của mình. Tại Vương quốc Anh, sinh viên học tại các giảng đường của Trường Đại học Greenwich, London, Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich, London SE10 9LS, UK.

Dù học ở Việt Nam hay học ở Vương quốc Anh, thì trong năm thứ 4, năm cuối, sinh viên  đều chỉ học 5 môn chuyên ngành sâu, gồm: Tài chính, Quản trị tài chính chiến lược, Kế toán quản trị nâng cao, Kế toán tài chính nâng cao, Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm.

No.Course CodeCourse NameCredit
 ACCO 1114Advanced Management Accounting (Kế toán quản trị nâng cao)3
 ACCO 1115Advanced Financial Accounting (Kế toán tài chính nâng cao)3
 ACCO 1152Audit and Assurance (Kiểm toán và Dịch vụ bảo đảm)4
 FINA 1027Finance (Tài chính)4
 FINA 1035Strategic Financial Management (Quản trị tài chính chiến lược)4

Những sinh viên chọn học năm cuối tại Việt Nam vẫn học toàn bộ 5 môn học này bằng tiếng Anh tại Việt Nam với cùng một nội dụng giảng dạy, cùng một thời điểm thi, cùng các nghĩa vụ môn học và cùng một phương pháp đánh giá môn học.

Điều kiện được chuyển tiếp sang UK học năm cuối gồm:

Bên canh chương trình đào tạo kiến thức,  các hoạt động sinh viên cũng rất đa dạng và được hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà trường. Đã có khá nhiều câu lạc bộ đa dạng và chuyên nghiệp dành riêng cho sinh viên, tạo sân chơi cho sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên  khám phá bản thân, bộc lộ tài năng, khai thác thế mạnh tiềm ẩn trong mỗi người. Đó là các CLB Diplomatic DDP 360, CLB Truyền thông DDP (DDP Mass Media Club), CLB Kế toán Kiểm toán (DDP Audit & Accounting Club), CLB Văn hóa (DDP Culture Club), CLB Chứng khoán (DDP Securities Club), CLB thiện nguyện (DDP Bridge Charity Club). Những sân chơi đặc sắc DDP  này  là nơi bộc lộ tài năng, nơi ghi lại những dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi sinh viên DDP (Xin mời khám phá trên trang CỘNG ĐỒNG trên website của Viện Đào tạo Quốc tế).  

DDP luôn luôn là một chương trình liên kết đào tạo vô cùng độc đáo đặc biệt và duy nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo đại học mang lại nhiều cơ hội thiết thực cho thanh niên sinh viên Việt Nam. DDP xứng đáng là nơi ươm trồng các tài năng tài chính, kế toán, kiểm toán.

PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print