Institute of International Finance Education applies Microsoft Office 365 in teaching and learning

Nhằm tạo nền tảng công nghệ thông tin có bản quyền và nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu giảng dạy và quản lý của cán bộ giảng viên, sinh viên chương trình DDP, kết hợp hài hòa giữa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến, Viện ĐTQT đã đưa vào sử …

Institute of International Finance Education applies Microsoft Office 365 in teaching and learning Read More »