DMMC

Institute of International Finance Education - Academy of Finance

DMMC

Why choose the DDP Undergraduate Level 2 Bachelor’s Programme?

9 lý do sau đây là điểm tựa cho lựa chọn Chương trình DDP cấp Hai Bằng Đại học Hai tấm bằng cử nhân mở cánh cửa vươn ra thế giới Đây là Chương trình liên kết Đào tạo Cử nhân cấp hai bằng Đại học ĐẦU TIÊN tại Việt Nam giữa Viện Đào tạo …

Why choose the DDP Undergraduate Level 2 Bachelor’s Programme? Read More »

IFRS – New but not familiar to DDP students

Giải mã IFRS IFRS (International Financial Reporting Standards) được gọi là các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế gồm các chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Board – IASB) với mục tiêu đặt ra các quy tắc chung để báo …

IFRS – New but not familiar to DDP students Read More »

IELTS mock test at The Institute of International Finance Education – Practice the test in real exam conditions

Ngày 10/7/2020, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính phối hợp với IDP Việt Nam tổ chức kỳ thi thử IELTS tại Giảng đường Phan Phù Tiên của Học viện Tài chính. Có trong tay chứng chỉ IELTS quốc tế là ước mơ của phần lớn học sinh, sinh viên trong môi …

IELTS mock test at The Institute of International Finance Education – Practice the test in real exam conditions Read More »