News

Notice re DDP04 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 4 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP04) như sau: 1. FINA2025 – Finance & Money: Khai giảng, lịch học: F&M0401: Thứ Hai ngày 24/8/2020, Giảng viên: TS. Nguyễn Thùy Linh, …

Notice re DDP04 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re DDP03 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 3 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP03) như sau: 1. RM2023 – Research Method: Khai giảng, lịch học: RM0301: Thứ Ba ngày 01/9/2020, Giảng viên: TS. Lưu Quốc Đạt, Lịch …

Announcement: re DDP03 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re DDP02 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 2 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP02) như sau: 1. ACCO1115 – Advanced Financial Accounting: Khai giảng, lịch học: AFA0201: Thứ Ba ngày 08/9/2020, Giảng viên: TS. Ngô Như Vinh, …

Announcement: re DDP02 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re Tuition fee collection for the full-time undergraduate Dual Degree Programme (DDP) 2020-2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2020 Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 đối với Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học chính quy (DDP),Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thu học phí năm học 2020-2021 như sau: Đối tượng nộp học phí: Sinh viên DDP khóa 2, khóa …

Announcement: re Tuition fee collection for the full-time undergraduate Dual Degree Programme (DDP) 2020-2021 Read More »

Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Tiếp theo Thông báo số 27/TB-VĐTQT ngày 28/7/2020 về Luận văn tốt nghiệp DDP Khóa 1; Viện Đào tạo Quốc tế nhận được phản hồi về việc một số sinh viên không liên hệ với GVHD trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp mặc dù …

Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01 Read More »

IELTS mock test at The Institute of International Finance Education – Practice the test in real exam conditions

Ngày 10/7/2020, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính phối hợp với IDP Việt Nam tổ chức kỳ thi thử IELTS tại Giảng đường Phan Phù Tiên của Học viện Tài chính. Có trong tay chứng chỉ IELTS quốc tế là ước mơ của phần lớn học sinh, sinh viên trong môi …

IELTS mock test at The Institute of International Finance Education – Practice the test in real exam conditions Read More »

International IELTS Academic test at the Academy of Finance’s lecture hall

IDP Education quyết định tiếp tục lựa chọn Giảng đường Phan Phù Tiên của Học viện làm địa điểm tổ chức kỳ thi IELTS Academic quốc tế ngày 6/8/2020. Đây là một bước tiến cụ thể của tiến trình hợp tác chặt chẽ và có tính chiến lược cao giữa IDP Việt Nam và Viện …

International IELTS Academic test at the Academy of Finance’s lecture hall Read More »

Exemptions from exams and points conversions for international certificates of English proficiency

Chương trình đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế bao gồm 6 học phần, chia 2 giai đoạn, với tổng số 23 tín chỉ, theo các trình độ tương ứng từ Elementary đến 6.0 IELTS. Kết quả học tập các học phần này được quy đổi sang thang điểm 10, thang điểm …

Exemptions from exams and points conversions for international certificates of English proficiency Read More »