notif

Notice re DDP04 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 4 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP04) như sau: 1. FINA2025 – Finance & Money: Khai giảng, lịch học: F&M0401: Thứ Hai ngày 24/8/2020, Giảng viên: TS. Nguyễn Thùy Linh, …

Notice re DDP04 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re DDP03 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 3 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP03) như sau: 1. RM2023 – Research Method: Khai giảng, lịch học: RM0301: Thứ Ba ngày 01/9/2020, Giảng viên: TS. Lưu Quốc Đạt, Lịch …

Announcement: re DDP03 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re DDP02 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 2 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP02) như sau: 1. ACCO1115 – Advanced Financial Accounting: Khai giảng, lịch học: AFA0201: Thứ Ba ngày 08/9/2020, Giảng viên: TS. Ngô Như Vinh, …

Announcement: re DDP02 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re Tuition fee collection for the full-time undergraduate Dual Degree Programme (DDP) 2020-2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2020 Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 đối với Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học chính quy (DDP),Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thu học phí năm học 2020-2021 như sau: Đối tượng nộp học phí: Sinh viên DDP khóa 2, khóa …

Announcement: re Tuition fee collection for the full-time undergraduate Dual Degree Programme (DDP) 2020-2021 Read More »

Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Tiếp theo Thông báo số 27/TB-VĐTQT ngày 28/7/2020 về Luận văn tốt nghiệp DDP Khóa 1; Viện Đào tạo Quốc tế nhận được phản hồi về việc một số sinh viên không liên hệ với GVHD trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp mặc dù …

Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01 Read More »

Announcement of Institutional IELTS examination dates in June 2020

Ngày 01/6 và 02/6/2020, Viện ĐTQT phối hợp IDP Việt Nam và Oxford English UK tổ chức kỳ thi IELTS nội bộ nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được tập dượt, thực hành, trải nghiệm, làm quen và rút kinh nghiệm từ thực tế thi cử, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ …

Announcement of Institutional IELTS examination dates in June 2020 Read More »

Announcement of the defense schedule of DDP01 internship report

Ngày 22/5/2020, Viện ĐTQT đã ban hành Thông báo số 05/TB-VĐTQT về Lịch bảo vệ Báo cáo thực tập đối với sinh viên DDP Khóa 1, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme) như sau: Thời gian:        Các ngày 25, 26, 27 và 28 tháng 5 năm 2020 …

Announcement of the defense schedule of DDP01 internship report Read More »