Thông báo

Thông báo lịch nghỉ lễ năm 2021

TẾT DƯƠNG LỊCH: Tất cả các lớp nghỉ 03 ngày, Thứ Sáu 01/01 đến hết Chủ nhật 03/01/2021 TẾT ÂM LỊCH: DDP: Nghỉ từ Chủ nhật 07/02/2021 (tức 26/12 âm lịch) đến hết ngày Chủ nhật 21/02/2021 (tức 10/01 âm lịch) MSc: Nghỉ từ Thứ Bảy 06/02/2021 (tức 25/12 âm lịch) đến hết ngày Chủ …

Thông báo lịch nghỉ lễ năm 2021 Read More »

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Office và tải ứng dụng office 365

I. Giới thiệu giải pháp Office365 Thế giới đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết, vì vậy sinh viên cần trang bị kỹ năng sẵn sàng trước khi tốt nghiệp. Nhận thấy tính quan trọng của việc đổi mới trong thời đại 4.0 Viện Đào tạo Quốc tế quyết định chọn gói Office …

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Office và tải ứng dụng office 365 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN1006 AIFM01&02 Gen5

  Môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG     Mã số môn học: FOUN1006     Năm học: 2020-2021 (HK1)   Start: 23/10/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 08/01/2021 Số lớp tín chỉ: 3 Giảng viên:  Final Exam: 15/01/2021 Lớp tín chỉ: AIFM0501 PGS.TS. Trần Thị Song Minh T6 (13h30-16h30)   AIFM0502   T7 (7h30-10h30) …

Danh sách sinh viên FOUN1006 AIFM01&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN 1004 KTCT01&02 Gen5

Môn học: KINH TẾ CHÍNH TRỊ     Mã số môn học: FOUN1004   Start: 19/10/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test: 11/11/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 27/11/2020 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Final Exam: 04/12/2020 Lớp tín chỉ: KTCT0501 TS. Vũ Thị Vinh T3,4 (13h30-16h30)   KTCT0502   T2,6 (13h30-16h30) Sĩ …

Danh sách sinh viên FOUN 1004 KTCT01&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên FOUN 1003 Triet0101&02 Gen5

  Môn học: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN     Mã số môn học: FOUN1003   Start: 20/10/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test: 10/12/2020 Khóa: DDP 05   Finish: 04/01/2021 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Essay: 11/01/2021 Lớp tín chỉ: TRIET0501 TS. Nguyễn Văn Sanh T5 (13h30-16h30)   TRIET0502   T3 (13h30-16h30) Sĩ …

Danh sách sinh viên FOUN 1003 Triet0101&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên ECON2021 ECON0501&02 Gen5

  Môn học: KINH TẾ HỌC   Start: 26/10/2020 Mã số môn học: ECON2021   Test 1: 14/12/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test 2: 25/01/2021 Khóa: DDP 05   Finish: 29/01/2020 Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Final Exam: 05/02/2021 Lớp tín chỉ: ECON0501 TS. Phạm Quỳnh Mai T2 (13h30-16h30) & T4 (16h35-18h35) …

Danh sách sinh viên ECON2021 ECON0501&02 Gen5 Read More »

Danh sách sinh viên ACCO2031 POAHS.5 Gen5

  Môn học: Principles of Accounting   Start: 28/10/2020 Mã số môn học: ACCO2031   Test 1: 11/12/2020 Năm học: 2020-2021 (HK1)   Groupwork Khóa: DDP 05   Finish: 15/01/2021 Số lớp tín chỉ: 1 Giảng viên:  Final Exam: 22/01/2021 Lớp tín chỉ: POAHS.5 TS. Ngô Như Vinh T4 (7h00-9h30)       T6 (7h15-10h45) …

Danh sách sinh viên ACCO2031 POAHS.5 Gen5 Read More »