ACADEMICS

IFRS – New but not familiar to DDP students

Giải mã IFRS IFRS (International Financial Reporting Standards) được gọi là các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế gồm các chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Board – IASB) với mục tiêu đặt ra các quy tắc chung để báo …

IFRS – New but not familiar to DDP students Read More »

Notice re DDP04 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 4 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP04) như sau: 1. FINA2025 – Finance & Money: Khai giảng, lịch học: F&M0401: Thứ Hai ngày 24/8/2020, Giảng viên: TS. Nguyễn Thùy Linh, …

Notice re DDP04 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re DDP03 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 3 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP03) như sau: 1. RM2023 – Research Method: Khai giảng, lịch học: RM0301: Thứ Ba ngày 01/9/2020, Giảng viên: TS. Lưu Quốc Đạt, Lịch …

Announcement: re DDP03 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re DDP02 class schedule – Semester 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 2 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP02) như sau: 1. ACCO1115 – Advanced Financial Accounting: Khai giảng, lịch học: AFA0201: Thứ Ba ngày 08/9/2020, Giảng viên: TS. Ngô Như Vinh, …

Announcement: re DDP02 class schedule – Semester 1 (2020-2021) Read More »

Announcement: re Tuition fee collection for the full-time undergraduate Dual Degree Programme (DDP) 2020-2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2020 Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 đối với Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học chính quy (DDP),Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thu học phí năm học 2020-2021 như sau: Đối tượng nộp học phí: Sinh viên DDP khóa 2, khóa …

Announcement: re Tuition fee collection for the full-time undergraduate Dual Degree Programme (DDP) 2020-2021 Read More »

Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Tiếp theo Thông báo số 27/TB-VĐTQT ngày 28/7/2020 về Luận văn tốt nghiệp DDP Khóa 1; Viện Đào tạo Quốc tế nhận được phản hồi về việc một số sinh viên không liên hệ với GVHD trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp mặc dù …

Announcement: re Reminder regarding the submission of graduation theses for DDP01 Read More »