Đào tạo

Hướng dẫn thủ tục xác nhận và nhập học vào chương trình DDP năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT)

Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính thông báo Danh sách sinh viên trúng tuyển vào Chương trình DDP mỗi bên cấp một bằng cử nhân khóa DDP6 (2021-2025) theo diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Link tra cứu kết …

Hướng dẫn thủ tục xác nhận và nhập học vào chương trình DDP năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT) Read More »

Thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính năm 2021

Số:  /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày  tháng  năm 2021 Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm …

Thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính năm 2021 Read More »

TB v/v Kế hoạch tổ chức thi IELTS Format tháng 9/2021 tại Viện ĐTQT

Số:  /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021 Để tạo điều kiện cho sinh viên xét vào các lớp chuyên ngành của HKI năm học 2021-2022, Viện ĐTQT thông báo tổ chức kì thi IELTS Format trong tháng 9/2021 như sau: Thời gian: Thi nói: Thứ Tư ngày 15/9/2021, giờ thi cụ thể …

TB v/v Kế hoạch tổ chức thi IELTS Format tháng 9/2021 tại Viện ĐTQT Read More »

TB v/v Lịch bảo vệ Báo cáo thực tập DDP02 (Đợt 2)

Số: 43 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Viện ĐTQT thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập cho sinh viên DDP02 (Đợt 2) như sau: Thời gian bảo vệ: 13h30-16h30 Thứ Hai 06/9/2021 Hình thức: Online qua Zoom Clouds Meeting ID Meeting: 206-539-8386 Yêu cầu sinh viên: Đặt tên hiển …

TB v/v Lịch bảo vệ Báo cáo thực tập DDP02 (Đợt 2) Read More »

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vào chương trình Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân DDP

Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) là chương trình liên kết giữa Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) với Trường đại học Greenwich (UK) theo Quyết định số 2290/QĐ-BGDĐT ngày 07/07/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2021, Học viện Tài …

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vào chương trình Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân DDP Read More »

TB v/v Điều chỉnh Final Exam POA, FA1, Gen5

Số: 42 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành môn học POA (ACCO2031) và FA1 (ACCO3032), Viện ĐTQT thông báo hình thức thi, đánh giá cuối kì đối với 2 môn học này như sau: Hình thức thi: Hoàn thành Bài tập lớn gồm 3 phần …

TB v/v Điều chỉnh Final Exam POA, FA1, Gen5 Read More »

TB v/v Điều chỉnh Final Exam QUAN2022, Gen5

Số: 41 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021 Để đảm bảo tiến độ hoàn thành bài thi cuối kỳ đối với môn học QUAN2022 – Phân tích định lượng, Viện ĐTQT thông báo hình thức thi, đánh giá cuối kì cụ thể như sau: Thời gian thi: 13h30-16h30 Thứ Ba 31/8/2021 Hình …

TB v/v Điều chỉnh Final Exam QUAN2022, Gen5 Read More »

TB v/v Hoãn Lịch thi học kỳ II (2020-2021)

Số: 40 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021 Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký thi tại nhà quá ít, Viện ĐTQT quyết định hoãn thi Final Exam học kỳ II (2020-2021) – hình thức thi tại nhà cho các môn POA, QUAN, FA1.HS. Sinh viên chờ thông báo tiếp …

TB v/v Hoãn Lịch thi học kỳ II (2020-2021) Read More »

TB v/v nộp học phí năm học 2021 – 2022 Chương trình LKĐT DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân

Số: 38 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021 Triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 đối với Chương trình LKĐT cấp 2 bằng Đại học chính quy (DDP),Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc nộp học phí năm học 2021-2022 như sau: 1/. Tất cả sinh viên đang …

TB v/v nộp học phí năm học 2021 – 2022 Chương trình LKĐT DDP Mỗi bên cấp Một Bằng Cử nhân Read More »

TB v/v Tạm thời giao tên đề tài Luận văn tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên DDP Khóa 2 (năm học 2020-2021), Đợt 2

Số: 37 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2021 Theo quy định tại Điều 7 – Điều kiện giao đề tài nghiên cứu luận văn (Trích Quyết định số 86/QĐ-VĐTQT ngày 15/11/2019 về ban hành quy chế Luận văn tốt nghiệp cho chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP) …

TB v/v Tạm thời giao tên đề tài Luận văn tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên DDP Khóa 2 (năm học 2020-2021), Đợt 2 Read More »