DDP Audit & Accounting Club

CLB kế toán,kiểm toán

DDP Audit & Accounting Club

CLB Kế toán – Kiểm toán DDP (DDP Accounting & Audit Club) được thành lập theo Quyết định số 92 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT và được ra mắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2019. DAAC do 3 thành viên sáng lập: Chu Hồng Anh (DDP02), Nguyễn Thanh Hoài Thu (DDP03) và Nguyễn Thị Tú Oanh (DDP03). Hiện nay DAAC đã có 27 thành viên đến từ 3 gen (5,6,7).

Logo

Màu sắc: vàng, cam, đỏ.

Biểu tượng: sự kết hợp của chữ DAAC và ghim kẹp giấy.

DAAC: DDP Accounting & Audit Club.

Logo CLB Ketoan Kiemtoan600

Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP
Tên tiếng Anh:   DDP Audit & Accounting Club
Viết tắt:                 DAAC

 

Điều 2. Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT đã ký. 

Cơ cấu tổ chức Daac

Chỉ đạo trực tiếp:           BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế
Cố vấn chuyên môn:       TS. Ngô Như Vinh, ACCA Member

Ban Cố vấn: Hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB. Ban Cố vấn CLB Kế toán – Kiểm toán DDP gồm: 

  • Cô Lê Minh Ngọc  
  • Lê Việt Đức, DDP05 
  • Đỗ Thị Thùy Trang, DDP06 
  • Huỳnh Mai Anh, DDP05 
  • Nguyễn Hà Trang, DDP06 

Ban Điều hành gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm: 

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế. 
  • Báo cáo theo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế. 
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB. 
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB. 

Ban Chuyên môn: Xây dựng và phát triển các nội dung hoạt động của CLB. 
Ban Đối ngoại: Liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ. 
Ban Sự kiện:    Phụ trách các vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất, hậu cần… để triển khai các nội dung hoạt động đã được phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch. 
Ban PR: Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của CLB.

Chức năng & nhiệm vụ

Hỗ trợ sinh viên DDP trong quá trình học tập các môn học về kế toán, kiểm toán dưới hình thức tổ chức học nhóm, trao đổi và củng cố kiến thức.

Chia sẻ và phổ cập kiến thức kế – kiểm bằng việc tổ chức các buổi workshop và cuộc thi.

Đào tạo và bồi dưỡng các thành viên có khả năng dự thi liên quan đến kế toán, kiểm toán.

Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu với các câu lạc bộ chuyên và không chuyên khác cùng lĩnh vực.

Bám sát chương trình học của DDP và các sự kiện lớn về ngành nghề kế toán, kiểm toán để trở thành kênh thông tin cho sinh viên DDP qua các phương tiện truyền thông của CLB.

Trở thành cầu nối kết nối sinh viên DDP nói chung và các thành viên trong CLB nói riêng với Tổng Kiểm toán Nhà nước, các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp và các tổ chức uy tín quốc tế về kế – kiểm.

Phương châm và nguyên tắc hoạt động

Ban Chủ nhiệm và các thành viên sáng lập Daac

Slogan

Trong cuộc sống nếu con người ta chỉ chọn những con đường dễ dàng để bước đi, thì những gì họ nhận được cũng tương xứng với những gì đã bỏ ra mà thôi.

Tên viết tắt của CLB Kế Toán DDP là DAAC đồng nghĩa với việc đã vào CLB thì sẽ không bao giờ để bị điểm D hoặc C mà chỉ có A và A

Our Team

Dương Thị Mai Dung
(Chủ Nhiệm CLB)

Phạm Thùy Dung
(Phó Chủ Nhiệm CLB)

Trần Hương Giang
(Thư Ký kiêm quản lý tài chính)

Ngô Thu Phương
(Trưởng Ban Chuyên Môn)

Dương Thị Thu Thảo
(Trưởng Ban Sự Kiện)

Lê Phương Trang
(Trưởng Ban PR)

Đỗ Anh Vũ
(Trưởng Ban Đối Ngoại)

DDP Audit & Accounting Club