nhóm các môn tiếng anh

Danh sách Giảng Viên các môn tiếng anh

Thầy Kenneth John Kelsey - Thạc sĩ đại học Western Illinois University

Ths. Kenneth John Kelsey

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

CORMAC MCMAHON_Cử nhân luật

Mr. Cormac Mcmahon

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Đào Thị Thu Hương - Thạc sỹ PPGD tiếng Anh

Ths. Đào Thị Thu Hương

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Mỹ - Giáo viên IELTS

Mr. Nguyễn Đức Mỹ

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Thầy Gerard Irvine - Thạc sỹ chuyên nghành Ngôn ngữ và văn học Anh-University of ST. Andrew-Anh Quốc

Ths. Gerard Irvine

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Thầy Bryan Mayell - Cử nhân điện

Mr. Bryan Mayell

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Lê Thị Thu Thủy - Thạc sỹ ngôn ngữ Anh

Ths. Lê Thị Thu Thủy

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Michael John McEntee - Cử nhân Khoa học xã hội

Mr. Michael John McEntee

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Thầy Chris Anderson - Tiến Sỹ Tâm Lý Học

TS. Chris Anderson

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Cô Amitie Lee - Cử nhân báo chí

Mrs. Amitie Lee

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Nguyễn Thị Mai Sương - Thạc sỹ PPGD tiếng Anh

Ths. Nguyễn Thị Mai Sương

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Thầy Gary Henhoeffer - Thạc sỹ chuyên nghành giáo dục

Mr. Gary Henhoeffer

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Thầy Paul Francis - Cử nhân Ngôn ngữ và Văn học trường The Open University (UK)

Mr. Paul Francis

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Cô Mai Thi Lụa Oanh - Thạc sĩ khoa tiếng Anh

Ths. Mai Thị Lụa Oanh

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh

Phùng Thị Thu Huyền - Thạc sỹ ngôn ngữ Anh

Ths. Phùng Thị Thu Huyền

Trung tâm Anh ngữ Oxford UK
Giảng viên môn Tiếng Anh