Dual Degree Programme

CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG DDP
DDP Mass Media Club

DDP Mass Media Club

CLB Truyền thông DMMC được thành lập theo Quyết định số 81 ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ Truyền thông DDP, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau.

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Truyền thông DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi: Câu lạc bộ Truyền thông DDP
Tên tiếng Anh:DDP Mass Media Club
Viết tắt:DMMC

Điều 2. Câu lạc bộ Truyền thông DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký.  

Cơ cấu tổ chức DMMC

Chỉ đạo trực tiếp:             BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế
Ban Cố vấn:         Hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB. 

  • Cô Tâm Đan: Chuyên gia tư vấn và cung cấp giải pháp PR&Marketing.
  • Cô Nhữ Thị Thuỳ Linh: Lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Viện ĐTQT.

Ban Điều hành gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Báo cáo hoạt động truyền thông theo định kỳ cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Nội dung: Xây dựng và phát triển nội dung truyền thông. Nội dung truyền thông phải bám sát các hoạt động, các sự kiện, các chương trình đào tạo DDP, MSc của Viện ĐTQT.
Ban Kỹ thuật: Sản xuất các nội dung đã được phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.
Ban Đối ngoại: Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi truyền thông và kêu gọi tài trợ.

Ban Chủ nhiệm và các thành viên sáng lập DMMC

DDP NEWS

Video

D2MC là đơn vị cập nhật liên tục các tin tức, hoạt động của VĐTQT một cách nhanh nhạy, chính xác nhất đến với các bạn sinh viên DDP thông qua các hình thức khác nhau như ảnh, video, bài viết online, …

Our Team

Nguyễn Ngọc Thiên Kim
(Chủ Nhiệm CLB)

Lý Ngọc Hà
(Phó Chủ Nhiệm - Trưởng ban đối ngoại)

Vũ Thị Cẩm Nhung
(Leader team nôi dung)

Trịnh Thị Như Yến
(Phó ban Kỹ Thuật)

Lê Hoàng Kim Ngân
(Trưởng ban Kỹ Thuật)

Nguyễn Thuỳ Trang
(Thư Ký)

Vũ Tiến Dũng
(Phó ban nhân sự-đối ngoại)

D2MC in me

Góc D2MC in me là nơi các thành viên CLB nói về chính hành trình cùng D2MC của mình. Những lời bộc bạch chân tình, những câu chuyện ấn tượng, … tất cả đươc chính những “người trong cuộc” chia sẻ, chắc chắn sẽ là giúp bạn hiểu thêm phần nào về sinh hoạt của tập thể D2MC