nhóm các môn tài chính

Danh sách Giảng Viên các môn tài chính

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hòa

PGS.,TS. Phạm Thị Thanh Hòa

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Tài chính doanh nghiệp

Bùi Hà Linh - Tài chính DN 250x300

TS. Bùi Hà Linh

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Tài chính doanh nghiệp

GV Ly Phuong Duyen

PGS.,TS. Lý Phương Duyên

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Thuế

logo28041

TS. Nguyễn Thùy Trang

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Thuế

GV Nguyen Huu Tan

TS. Nguyễn Hữu Tân

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp & Định giá

logo28041

TS. Đào Hồng Nhung

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp & Định giá

logo28041

TS. Trần Thanh Thu

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp & Định giá

Hồ Hồng Hải - SFM

TS. Hồ Hồng Hải

Công ty cổ phần đầu tư an toàn Safe Invest
Giảng dạy môn Quản trị tài chính chiến lược

Nguyễn Vân Hà - SFM

TS. Nguyễn Vân Hà

Giảng viên Đại học Ngoại thương
Giảng dạy môn Quản trị tài chính chiến lược

GV Cao Dinh Kien

TS. Cao Đinh Kiên

Giảng viên Đại học Ngoại thương
Giảng dạy môn Quản trị tài chính chiến lược

Trần Thị Việt Thạch - Ngân hàng

TS. Trần Thị Việt Thạch

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Ngân hàng

Đặng Thị Minh Nguyệt - Ngân hàng

TS. Đặng Thị Minh Nguyệt

Giảng viên Học Đại học Thương mại
Giảng dạy môn Ngân hàng

GV Nguyen Nhat Linh

Ths. Nguyễn Nhất Linh

Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân
Giảng dạy môn Tài chính tiền tệ

logo28041

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân
Giảng dạy môn Tài chính tiền tệ

Trần Thị Xuân Anh- Thị trường TC, CC&ĐC

TS. Trần Thị Xuân Anh

Giảng viên Học viện Ngân hàng
Giảng dạy môn Ngân hàng, Thị trường tài chính

Phạm Tiến Mạnh -Thị trường TC,CC&ĐC

Ths. Phạm Tiến Mạnh

Giảng viên Học viện Ngân hàng
Giảng dạy Thị trường tài chính, công cụ và định chế