DDP Atletico Club

CLB THỂ THAO DDP

DAC

CLB THỂ THAO DDP

CLB Thể thao DAC được thành lập theo Quyết định số 52b ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ Thể thao DDP, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu như sau.

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Truyền thông DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.

Tên gọi: Câu lạc bộ Thể thao DDP
Tên tiếng anh: DDP Atletico Club
Viết tắt: DAC

Điều 2. Câu lạc bộ Thể thao DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội dung, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng ĐTQT Trịnh Thanh Huyền đã ký.

Cơ cấu tổ chức DAC

Chỉ đạo trực tiếp: BCH Liên chi Viện Đào tạo Quốc tế
Ban Cố vấn: Hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB.

  • Thầy Phạm Bá Quyết: Bí thư BCH Liên chi Viện Đào tạo Quốc tế

Ban Chủ nhiệm: gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Báo cáo hoạt động truyền thông theo định kỳ cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Truyền thông – Hậu cần: Chịu trách nhiệm về hình ảnh cũng như các hoạt động truyền thông của câu lạc bộ; quản lý fanpage của câu lạc bộ; liên hệ đặt sân đấu, tìm đối tác thi đấu cho đội; huy động cổ động viên cho đội mỗi khi đội đại diện cho Viện tham gia các giải đấu và hỗ trợ tổ chức giải đấu thường niên của Viện.
Đội Bóng đá: Tổ chức sinh hoạt, tập luyện hàng tuần; sẵn sàng tham gia các giải đấu cả trong và ngoài VIện; hỗ trợ các hoạt động của Đội Bóng rổ.
Đội Bóng rổ: Tổ chức sinh hoạt, tập luyện hang tuần; sẵn sàng tham gia các giải đấu cả trong và ngoài VIện; hỗ trợ các hoạt động của Đội Bóng đá.

BAN CHỦ NHIỆM VÀ CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP DAC

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, dolor sit ullamcorper mattis, pulvinar.

Nhâm Chí Cường
Chủ nhiệm CLB

Phan Nam Phong
Phó Chủ Nhiệm CLB

Trần Minh Anh
Thư kí CLB

phone

+8496-3282-368