Khung thời gian Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc13)

Viện ĐTQT khai giảng Khóa 13 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Thu khai giảng tháng 9/2021 với lịch học như sau

TTNội dungBắt đầuKết thúcThi
1.Đăng ký ID09/202110/2021 
2.Orientation + Training Moodle05/10/2021  
3.Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính09/10/2021  
4.FINA1032 – Foundations of Scholarship10/10/202109/01/2022 
5.FINA1082 – Principles of Finance09/10/202125/12/202101/2022
6.ECON1150 – Financial Econometrics28/11/202109/01/2022 
7.FINA1007 – Research Methods (1)08/01/202222/01/2022 
8.Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC19/02/2022  
9.FINA1086 – Investment Management26/02/202207/05/202205/2022
10.FINA1121 – Financial Markets & Products03/04/202203/07/202207/2022
 11.FINA1007 – Research Methods (2)04/06/202218/06/2022 
12.ACCO1079 – Fiancial Analysis & Valuation06/08/202224/09/2022 
13.Research Project06/08/202210/12/2023 
14.Xét tốt nghiệp (PAB)03/2023  

 (*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.

 

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print