Tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19

THÔNG BÁO

V/v: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19

Tiếp theo Thông báo số 12/TB-VĐTQT ngày 18/3/2020 về việc Tổ chức thi cuối kỳ các lớp tiếng Anh và thi IELTS xét vào lớp chuyên ngành DDP; Thông báo số 15/TB-VĐTQT ngày 19/3/2020 về việc Trả lời ý kiến phụ huynh về việc tổ chức thi IELTS và các lớp Tiếng Anh ngày 23/3 & 24/3/2020, Viện ĐTQT đề nghị cán bộ, phòng ban thuộc Viện và sinh viên có liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh:

  • Tất cả các sinh viên dự thi và cán bộ coi thi, phục vụ buổi thi phải thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua website https://tokhaiyte.vn/
  • Những trường hợp bị xác định hoặc tự xác định là F0, F1, F2, F3 tuyệt đối phải tuân thủ quy định chống dịch tại địa phương và không được tham dự đợt thi này.
  • Toàn bộ giảng đường Phan Phù Tiên phải được tiếp tục vệ sinh sạch sẽ, yêu cầu y tế phường phun khử khuẩn trước ngày thi.
  • 100% cán bộ coi thi, sinh viên phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian chuẩn bị thi và thi.
  • Mỗi thí sinh dự thi được bố trí ngồi cách nhau ít nhất 2m trong phòng thi.
  • Chuẩn bị sẵn sàng nước rửa tay sát khuẩn trước cửa mỗi phòng thi và yêu cầu cán bộ coi thi, sinh viên rửa tay trước khi vào phòng thi và sau khi kết thúc buổi thi./. 

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print