Thông báo lịch học DDP03 – Học kỳ 1 (2020-2021)

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Viện ĐTQT thông báo lịch học đối với sinh viên Khóa 3 – Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng cử nhân (DDP03) như sau:

1. RM2023 – Research Method:

 • Khai giảng, lịch học:
  • RM0301: Thứ Ba ngày 01/9/2020, Giảng viên: TS. Lưu Quốc Đạt, Lịch học: 13h30-16h30 thứ Ba hàng tuần.
  • RM0302: Thứ Năm ngày 03/9/202, Giảng viên: TS. Lưu Quốc Đạt, Lịch học: 13h30-16h30 thứ Năm hàng tuần.
 • Điều kiện vào lớp:
  • Tiếng Anh: chứng chỉ trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS hoặc tương đương.  
  • Nộp đủ học phí năm học 2020-2021.
 • Danh sách lớp sẽ được thông báo chính thức trước ngày 24/8/2020.

2. FINA4042 – Banking: Pricples, Practice & Regulation:

 • Khai giảng, lịch học:
  • BANK0301: Thứ Hai ngày 24/8/2020, Giảng viên: TS. Trần Thị Việt Thạch, Lịch học: 13h30-16h30 thứ Hai và thứ Tư hàng tuần.
  • BANK0302: Thứ Ba ngày 15/8/2020, Giảng viên: TS. Đặng Thị Minh Nguyệt, Lịch học: 13h30-16h30 thứ Ba và 8h00-11h00 thứ Sáu hàng tuần. 
 • Lịch thi cuối kỳ dự kiến: 01/12/2020.
 • Điều kiện vào lớp:
  • Tiếng Anh: chứng chỉ trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS hoặc tương đương.
  • Nộp đủ học phí năm học 2020-2021.
 • Danh sách lớp sẽ được thông báo chính thức trước ngày 24/8/2020.

3. ACCO4034 – Financial Accounting 2:

 • Khai giảng, lịch học:
  • FA2.0301: Thứ Hai ngày 07/9/2020, Giảng viên: TS. Ngô Như Vinh, Lịch học: 7h15-10h15 thứ Hai và thứ Tư hàng tuần.
  • FA2.0302: Thứ Ba ngày 08/9/202, Giảng viên: TS. Lê Văn Liên, Lịch học: 7h15-10h15 thứ Ba và 16h30-19h30 thứ Tư (từ tuần 7/9 đến hết 19/9). 
 • Lịch thi cuối kỳ dự kiến: 02/12/2020.
 • Điều kiện vào lớp:
  • Tiếng Anh: chứng chỉ trình độ tiếng Anh 6.0 IELTS hoặc tương đương.
  • Nộp đủ học phí năm học 2020-2021.
 • Danh sách lớp sẽ được thông báo chính thức trước ngày 24/8/2020.

4. FINA4044 – Corporate Finance:

 • Khai giảng, lịch học:
  • CF0301: Thứ Ba ngày 08/9/2020, Giảng viên: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hòa, Lịch học: 7h15-10h15 thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần.
  • CF0302: Thứ Hai ngày 07/9/2020, Giảng viên: TS. Bùi Hà Linh, Lịch học: 7h15-10h15 thứ Hai và thứ Tư hàng tuần. 
 • Lịch thi cuối kỳ dự kiến: 04/12/2020.
 • Điều kiện vào lớp:
  • Tiếng Anh: chứng chỉ trình độ tiếng Anh 6.0 IELTS hoặc tương đương.
  • Nộp đủ học phí năm học 2020-2021.
 • Danh sách lớp sẽ được thông báo chính thức trước ngày 24/8/2020.

5. FINA4043 – Taxations:

 • Khai giảng, lịch học:
  • TAX0301: Thứ Tư ngày 09/9/2020, Giảng viên: PGS.TS. Lý Phương Duyên & TS. Nguyễn Thùy Trang, Lịch học: 16h45-18h45 thứ Tư và 13h30-16h30 thứ Sáu hàng tuần.
  • TAX0302: Thứ Tư ngày 09/9/2020, Giảng viên: PGS.TS. Lý Phương Duyên & TS. Nguyễn Thùy Trang, Lịch học: 13h30-16h30 thứ Tư và 16h45-18h45 thứ Sáu hàng tuần. 
 • Lịch thi cuối kỳ dự kiến: 25/12/2020.
 • Điều kiện vào lớp:
  • Tiếng Anh: chứng chỉ trình độ tiếng Anh 6.0 IELTS hoặc tương đương.
  • Nộp đủ học phí năm học 2020-2021.
 • Danh sách lớp sẽ được thông báo chính thức trước ngày 24/8/2020.

Ghi chú:

 • Tất cả các sinh viên DDP phải nộp đầy đủ học phí và đúng hạn mới được tham dự vào các lớp học của năm học 2020-2021.
 • Mức học phí 65 triệu đồng/sinh viên, hạn chót: 17h ngày 22/8/2020 (các trường hợp học lại, học cải thiện điểm theo mức riêng).
 • Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Viện Đào tạo Quốc tế, số 21110000447136 tại Ngân hàng BIDV Việt Nam, hoặc nộp tiền mặt tại Phòng Tổng hợp, tầng 6, Tòa nhà Dự án Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội. Mọi thắc mắc về học phí liên hệ Ms.Linh: 0916633286.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print