Bộ GD&ĐT công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2020

Viện ĐTQT
Viện ĐTQT
Học viện Tài Chính

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ban hành chính thức Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 và thay thế các văn bản pháp luật đã ban hành trước đây về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng như Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018, Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019); thay thế các nội dung liên quan đến tuyển sinh tại các Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học, Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 quy định về tuyển sinh, đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên, Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 quy định đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai.

Theo quy định mới tại Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, các Học viện, Trường Đại học có thể sử dụng hoặc không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Đối với trường hợp sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển thì phải xác định rõ tổ hợp 03 bài thi/môn thi trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn và chỉ được sử dụng tối đa 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành. Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải công bố Đề án tuyển sinh trên Trang thông tin điện tử của trường ít nhất 15 ngày trước khi đăng ký dự thi.

Xem chi tiết Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT tại đây.

HĐTS DDP, Viện ĐTQT – Học viện Tài chính

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print